Akreditované semináře pro projektanty

Školení a vzdělávání projektantů v oblasti Hilti technických řešení je jednou z hlavních náplní oddělení technické podpory. Hilti proto nabízí prostřednictvím svých technických poradců několik akreditovaných seminářů pořádaných pod záštitou ČKAIT. Semináře jsou zařazeny do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a jsou hodnoceny příslušným počtem kreditů.

Požární ucpávky a těsnění – trendy a rizika

Odborný seminář pořádaný za účasti HZS ČR pro projektanty a techniky ve stavebnictví.

Odborná témata:

 • Aktuálně řešené problematiky v oblasti požární bezpečnosti staveb - odbor prevence HZS ČR
 • Předpisy a normy související s požárními ucpávkami
 • Protipožární ošetření stavebních spár
 • Protipožární ošetření prostupů technologických rozvodů - potrubí, VZT, elektro, …
 • Protipožární těsnění sdružených prostupů instalací
 • Nejčastější chyby v navrhování a realizaci požárních prostupů

Seminář je akreditován v programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a účast na něm je hodnocena 1 kreditním bodem. Je určen pro projektanty, architekty a techniky činné ve výstavbě.

Doba trvání: 4,5 hod
Vložné: 500 Kč/osoba bez DPH

Program semináře ke stažení - Praha

Program semináře ke stažení - Brno

Program semináře ke stažení - Ostrava

Novodobé trendy v navrhování od základu až po střechu

Odborný seminář pořádaný společnostmi Hilti, GeroTop a TopWet.

Odborná témata:

 • Prostupy spodní stavbou a systémy požární ochrany 
 • Odvodnění plochých a provozních střech
 • Ochranné systémy proti pádu osob z výšky
 • Moderní zavěšení a kotvení provětrávaných fasád
 • Získávání tepla a chladu ze země – Geotermie

Seminář je akreditován v programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a účast na něm je hodnocena 1 kreditním bodem. Je určen pro projektanty, architekty a techniky činné ve výstavbě.

Doba trvání: 4,5 hod
Vložné: ZDARMA

Program semináře ke stažení - Praha

Program semináře ke stažení - Brno

Termíny seminářů

Požární ucpávky a těsnění – trendy a rizika

 • V současné době není vypsán žádný seminář

  Jakmile bude naplánován další seminář, tak se objeví na této stránce.

Novodobé trendy v navrhování od základu až po střechu

 • V současné době není vypsán žádný seminář

  Jakmile bude naplánován další seminář, tak se objeví na této stránce.

Sdílet

KONTAKTUJTE NÁS
KONTAKTUJTE NÁS