Akreditované semináře pro projektanty

Školení a vzdělávání projektantů v oblasti Hilti technických řešení je jednou z hlavních náplní oddělení technické podpory. Hilti proto nabízí prostřednictvím svých technických poradců několik akreditovaných seminářů pořádaných pod záštitou ČKAIT. Semináře jsou zařazeny do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a jsou hodnoceny příslušným počtem kreditů.

Navrhování uložení technologických rozvodů — stoupačky, kolektory, strojovny

Seminář pro projektanty a techniky z oblasti TZB zabývající se návrhem uložení technologických rozvodů (ZTI, UT, CHL, VZT) v prostorově náročných případech - strojovny, kolektory, stoupačky.

 • Využití potrubních kompenzátorů v praxi
 • Řešení uložení potrubí ve stoupačkách
 • Uložení potrubí v technologických mostech - kolektorech
 • Uložení potrubí ve strojovnách – 3D konstrukce
 • Porovnání montovaných konstrukcí z instalačních systémů a svařovaných ocelových konstrukcí
 • Praktické ukázky montážních systémů

Seminář je akreditován v programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a účast na něm je hodnocena 1 kreditním bodem. Je určen pro projektanty, architekty a techniky činné ve výstavbě.

Za účast na semináři nepožadujeme žádný vstupní poplatek ani vložné, účast je zcela zdarma.

Program semináře ke stažení - Ostrava

Program semináře ke stažení - Brno

Seismický návrh kotev a montážních systémů

Seminář se bude věnovat principům návrhu kotev a montážních systémů na účinky seismického zatížení. Seminář bude přednášen odborníky z technických a vývojových oddělení Hilti Corporation, Schaan, Liechtenstein a bude veden v anglickém jazyce.

Programová témata:

 • Teorie a principy návrhu kotev na seismicitu
 • Výpočet seismického návrhu kotvení v návrhovém softwaru PROFIS Anchor
 • Seismický návrh konstrukcí z montážních systémů
 • Návrh konstrukcí z montážních systémů na seismické zatížení v softwaru PROFIS Installation

Za účast na semináři nepožadujeme žádný vstupní poplatek ani vložné, účast je zcela zdarma.

Tento seminář není akreditován a je přednášen v anglickém jazyce.

Program semináře ke stažení - Praha

Termíny seminářů

Navrhování uložení technologických rozvodů — stoupačky, kolektory, strojovny

 • V současné době není vypsán žádný seminář

  Jakmile bude naplánován další seminář, tak se objeví na této stránce.

SEISMICKÝ NÁVRH KOTEV A MONTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ

 • V současné době není vypsán žádný seminář

  Jakmile bude naplánován další seminář, tak se objeví na této stránce.

Sdílet

KONTAKTUJTE NÁS
KONTAKTUJTE NÁS