Podrobnosti a podmínky k závazku „3 dny, nebo zdarma“

Jedinečná rychlost Hilti servisu. Společnost Hilti chce svým zákazníkům nabízet velmi rychlý servis strojů Hilti. Proto svým zákazníkům v rámci servisu nářadí Hilti slibujeme v případě opravy toto: buď zákazník dostane do tří pracovních dní své nářadí Hilti zpátky (po dokončené opravě), nebo bude oprava poskytnuta zdarma!

Podmínky závazku „Tři dny, nebo zdarma“:

 • Platí pro všechny placené opravy Hilti strojů nebo jejich příslušenství, které jsou opatřeny výrobními čísly, a které zákazník nakoupil od společnosti Hilti,
 • Platí, pokud zákazník opravu zadal přímo prostřednictvím prodejních kanálů Hilti.cz, zákaznické linky Hilti (800 11 55 99) nebo prostřednictvím prodejny Hilti,
 • Za začátek lhůty se považuje den vyzvednutí ze strany našeho logistického partnera nebo při předání v prodejně Hilti pracovní den následující po dni předání,
 • Pokud do tří pracovních dní nedojde k prvnímu pokusu o doručení nebo je-li sjednáno vyzvednutí v prodejně Hilti, nebude v této době oznámeno, že je nářadí připraveno k vyzvednutí (za pracovní dny se nepovažují soboty, neděle, státní svátky a 31. 12. (Silvestr)),
 • Ze závazku "Tři dny, nebo zdarma" jsou vyjmuty dny 3.5., 31.5., 1.6., 15.8., 1.11. a 2.11. (dny, kdy nefunguje naše servisní středisko v Polsku z důvodu svátků).

Závazek „Tři dny, nebo zdarma“ neplatí pro:

 • opravy, u kterých je požadována cenová nabídka před provedením opravy,
 • opravu a kalibraci robotických totálních stanic a zařízení Ferroscan,
 • opravu nebo kalibraci více než 5 kusů nářadí předaných v jednom dni,
 • výrobky těžké diamantové techniky, jako jsou stěnové a lanové pily, hydraulické jádrové vrtací stroje, korunky a příslušenství,
 • stroje, pro které již nejsou náhradní díly,
 • opravu jakýchkoli nástrojů Hilti (např. vrtáky, sekáče,…),
 • opravy strojů v rámci služby Hilti Fleet Management,
 • případy, ve kterých dojde k překročení doby opravy z důvodů, za které odpovídá zákazník, nebo na základě vyšší moci (stávka, přírodní katastrofa atp.),
 • další stroje uvedené v tomto souboru.

Již zaplacené náklady na opravu budou vráceny formou dobropisu na zákaznický účet u Hilti. Vyplacení v hotovosti je vyloučeno. Společnost Hilti nemůže v rámci servisu nářadí Hilti a v souvislosti se závazkem „Tři dny, nebo zdarma“ garantovat pevnou dobu opravy.

Sdílet