Udržujeme vaše přístroje Hilti přesné

Kalibrační služba

Hilti calibration service

Nabízíme kalibrační službu pro testování a seřízení měřicích přístrojů Hilti, včetně:

  • dálkoměrů
  • laserových nivelačních přístrojů
  • bodových a čárových laserů
  • skenerů betonu
  • totálních stanic

Přístroje Hilti jsou navrženy jako vysoce přesné. Ale někdy jejich přesnost mohou ovlivnit nepříznivé podmínky, jako je nevhodné uskladnění, kolísání teplot nebo špatná manipulace. Na přesnost mohou mít v průběhu času vliv také tvrdé podmínky každodenního používání.

Proto vám doporučujeme přístroje pravidelně kalibrovat, minimálně jednou ročně.

Někdy bude potřeba nářadí kalibrovat častěji, takže si ověřte své směrnice kvality (ISO), abyste splnili požadavky interních firemních auditů.

Rovněž doporučujeme, abyste pravidelně své přístroje testovali, obzvláště před důležitými měřeními a pokud vaše nářadí prošlo drsným zacházením.

Více informací můžete nalézt ve svých provozních instrukcích k zařízení.

CERTIFIKACE DLE ISO 9001

Máme certifikaci systému řízení jakosti ISO 9001. Nabízíme tři úrovně služeb:

Ověření přesnosti
Porovnáváme přesnost vašich zařízení s přesností, jak je definována našimi „specifikacemi výrobce“ v uživatelské příručce.

Seřízení, čištění a servis
Jestliže přístroje nesplňují původní specifikaci, seřídíme laser nebo detektor, aby zařízení měřilo přesně. Zařízení navíc vyčistíme a zkontrolujeme, že správně funguje, než vám ho pošleme zpět.

Dokumentace
Rovněž vám předáme písemnou zprávu, ve které bude uvedeno, jaká měření jsme provedli, včetně zkušebních hodnot před a po servisu. Také přidáme servisní certifikát, který bude potvrzovat, že přístroj nyní splňuje specifikaci výrobce.

NECERTIFIKOVÁNO DLE ISO 17025

Vezměte na vědomí, že ověřovací procedura společnosti Hilti není akreditovaná podle ISO 17025 nebo dalších certifikačních standardů, které jsou specificky navrženy pro kalibrační laboratoře.

Ověřte své interní zásady jakosti, zda vyžadují kalibraci podle standardů, jako je ISO 17025.

Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktuje místní tým Hilti.

KALIBRACE A MĚŘENÍ - OTÁZKY A ODPOVĚDI

Proč je potřeba nástroje kalibrovat?
Přístroje Hilti jsou navrženy jako vysoce přesné. Ale někdy jejich přesnost mohou ovlivnit nepříznivé podmínky, jako je nevhodné uskladnění, kolísání teplot nebo špatná manipulace. Na přesnost mohou mít v průběhu času vliv také tvrdé podmínky každodenního používání.

Jak často bych měl své přístroje Hilti kalibrovat?
Doporučujeme pravidelně, alespoň jednou ročně. Ověřte své interní zásady jakosti, abyste zjistili, co vyžadují vnitřní potřeby vaší firmy.
Rovněž doporučujeme, abyste pravidelně své přístroje testovali, obzvláště před důležitými měřeními a pokud vaše zařízení prošlo drsným zacházením. Před použitím se rovněž podívejte na provozní pokyny k nářadí.

Jakou kalibraci a certifikaci má společnost Hilti?
Máme certifikaci podle ISO 9001. Nemáme certifikaci dle ISO 17025.
Ověřte ve svých interních zásadách jakosti, jakou kalibraci potřebujete.

Koho mohu ohledně kalibrace kontaktovat?
Obraťte se na obchodního poradce Hilti nebo volejte na Hilti zákaznickou linku na čísle 800 11 55 99

ZAJÍMAJÍ VÁS TAKÉ NAŠE NEJNOVĚJŠÍ MĚŘICÍ PRODUKTY?

Sdílet