Vyhledávání skrytých předmětů v betonu

Software Hilti PROFIS Detection

Hilti PROFIS Detection software

Detekční systémy a software Hilti umožňují lokalizovat kovové i nekovové předměty ještě před započetím jakéhokoli vrtání či řezání.

Na stavbě se často řeší otázka, co leží pod povrchem podlahy, stropu nebo stěny.

Hilti bezdrátové detekční systémy a software však umí zjistit, co se tam skrývá, aniž byste museli fyzicky odstraňovat beton či jiný základní materiál.

Výsledky si můžete prohlížet v reálném čase na obrazovce betonového skeneru. K podrobnější analýze konstrukcí a tvorbě dokumentace můžete využít software Hilti PROFIS Detection.

ANALÝZA POMOCÍ SOFTWARU HILTI PROFIS DETECTION

Hilti PROFIS Detection software

Software Hilti PROFIS Detection umožňuje:

  • zjišťovat polohu výztuže a její průměr,
  • analyzovat výšku krytí betonem, včetně tvorby statistických přehledů,
  • identifikovat více objektů ve více vrstvách, včetně kovových i nekovových předmětů, potrubí, kabelů a vodičů pod napětím, a to jak ve 2D, tak ve 3D,
  • rozpoznávat kovové a nekovové předměty, včetně potrubí, kabelů a vodičů pod napětím,
  • začlenit značky pro vrtání otvorů a exportovat je pro použití na stavbě,
  • integraci se softwarem Hilti PROFIS Anchor pro navrhování kotevních a upevňovacích systémů,
  • integraci do softwaru pro tvorbu 3D modelů pro ověření skutečného stavu a projekční práce.

POUŽITÍ HILTI PROFIS DETECTION

Nejprve pomocí některého z těchto přístrojů proveďte skenování na staveništi:

  • Hilti PS 1000 X-Scan – určen pro skenování velkých ploch a vyhledávání většího počtu předmětů ve více vrstvách základních materiálů až do hloubky 40 cm,
  • Hilti PS 250 Ferroscan – určen pro vyhledávání výztuže v betonu. Umožňuje odhadnout velikost, průměr a výšku krytí výztuže.

Poté naskenovaná data importujte do softwaru Hilti PROFIS Detection. To můžete provést přímo na stavbě, nebo po návratu do kanceláře.

Data můžete archivovat a exportovat – a také vytvářet podrobné sestavy.

PŘÍSTUP K SOFTWARU HILTI DETECTION

Chcete-li získat přístup k softwaru HILTI PROFIS Detection, nejprve se zaregistrujte do systému Hilti Online.

Po potvrzení objednávky obdržíte registrační e-mail a e-mail s aktivačním klíčem, který umožní software nainstalovat a aktivovat.

Máte-li zájem o další informace, můžete se také obrátit na místní tým Hilti.

Sdílet