Výpočet zatížení pevných bodů

Aplikace pro navrhování Hilti Fixpoint Calculator

Hilti Fixpoint Calculator app

Aplikace Hilti Fixpoint Calculator umožňuje vypočítat účinky tepelné roztažnosti na potrubí a pomáhá vyhledávat potřebné pevné body.

Aplikace Hilti Fixpoint Calculator pomáhá provádět složité výpočty za účelem nalezení optimálního řešení pro vaši aplikaci – abyste mohli navrhnout vlastní řešení bez pomoci specializovaného projektanta.

Zrychlete proces návrhu, automatizujte generování kusovníků a zajistěte shodu se stavebními normami využitím produktů a řešení Hilti v oblasti montážních systémů.

Ušetřete čas díky knihovně potrubí, která zjednodušuje proces kontroly.

HILTI FIXPOINT CALCULATOR

Hilti Fixpoint Calculator app
  • Umožňuje provádět výpočty pevných bodů pro potrubí, vzduchotechnická potrubí a kabelové žlaby, hodnoty dilatace potrubí a také minimální vzdálenost od ohybu potrubí.
  • Zobrazí potřebný počet podpěr a také informace o tom, které nosníky jsou pro vaši aplikaci vhodné nebo naopak nevhodné.
  • Zobrazí zatížení kotvy a maximální zatížení, které může na podpěru působit.
  • Umožňuje návrh zcela přizpůsobit, nebo jej naopak vytvořit jen se zadáním několika málo údajů.
  • Vychází z norem Eurocode.
  • Zobrazuje výsledky v grafické podobě.

CHCETE PROZKOUMAT KNIHOVNU HILTI BIM/CAD?

Knihovna Hilti BIM/CAD nabízí 3D objekty a 2D výkresy, které můžete vkládat přímo do svého návrhu BIM. Stahovat můžete ihned v systému Hilti Online, prostřednictvím aplikací AutoCAD®, Revit®, Tekla Warehouse nebo na webu bimobject.com.

Otevřít knihovnu Hilti BIM/CAD

Sdílet