CFS-DM Aktualizace

CFS-DM Documentation Manager přichází s častými vylepšeními a aktualizacemi počítačové Back-office aplikace i mobilní aplikace, aby se neustále zlepšoval a přidával další funkce jeho uživatelům. Podívejte se na všechny podrobnosti každé aktualizace softwaru níže.

cfs-dm documentation manager software
Verze Typ aktualizace
Datum vydání
Detaily aktualizace
3.3 Back-office & Mobilní aplikace
Drobné vylepšení
Duben 2017
Aktualizace verze 3.3 přináší následující nové funkce a vylepšení:
- Oznámení - upozornění na aktualizaci aplikace, přehled nových funkcí.
- Kompletní přehled historie auditu pro back-office uživatele, přidávání možností filtrace pro každou stránku auditu, který umožňuje uživatelům přejít na konkrétní záznamy auditu o uživateli, činnosti, datech, projektech nebo čísel položek.
- Nový log file pro mobilní zařízení, který najdete v nabídce nastavení iOS a Android CFS-DM aplikace, která umožňuje mobilním uživatelům exportovat mobilní protokol auditu ze svého přístroje i když nemůže dojít k synchronizaci. (informace pro zákaznickou podporu, která dokáže odhalit chyby při synchronizaci).
- Možnost vytvoření fronty při importu projektu, který umožňuje pro back-office uživatele pokračovat v práci a procházet CFS-DM, zatímco velké projekty se importují na pozadí.
- Nová volitelná upozornění e-mailem pro import i export projektů, upozorňující uživatele, kdy je proces importu resp. exportu kompletní.
- Nová volitelná upozornění e-mailem pro generování reportů, upozorňující uživatele, že je report vygenerován a je k dispozici ke stažení.
- Odhad času generování protokolu, s odhadovaným počtem stránek. Informuje uživatele, jak dlouho bude systému generování trvat a kdy bude k dispozici ke stažení.
- Možnost rozdělit velmi velké standartní PDF protokoly (přes 500 položek) do sestavy balíčku s více PDF, lze stáhnout jako ZIP soubor s více PDF, namísto jednoho extrémně velkého PDF protokolu.
- Generování půdorysů 2D plánů pro celé projekty nebo jen pro některé kategorie, s možností stanovit zvláštní kritéria pro filtrování pro každý pod-projekt / kategorii v rámci projektu.
- Možnost vyloučit prázdné pole vlastností v atributech z generovaných protokolů ve formátu PDF, který umožňuje uživatelům zvolit, zda pole dané vlastnosti bez vyplněných informací se zobrazí či nikoliv.
- Možnost vyloučit vybrané vlastnosti z protokolu PDF a Excel protokolu, který umožňuje uživatelům si vybrat konkrétně, které pole mají být zobrazeny a které skryty. To umožní uživatelům vyloučit pole vlastností přidané např. k vnitřnímu užití, které nemají být sdíleny v závěrečném protokolu.
3.2 Back-office & Mobilní aplikace Drobné vylepšení Leden 2017 Aktualizace verze 3.2 přináší následující nové funkce a vylepšení:
- Vylepšení synchronizace pro zvýšení rychlosti aplikace i samotné synchronizace mobilní aplikace i počítačové Back-office aplikace
- Možnost importovat pod-projekt do stávajících projektů v počítačové Back-office aplikaci
- Možnost importu i exportu celých projektů (včetně všech kategorií pod-projektů)
- Generování protokolů pro celé projekty včetně označených pod-projektů/kategorií, s možností jednotlivé filtrace pro vybrané pod-projekty/kategorie
- Zobrazení aktuálně přihlášeného uživatele v mobilní aplikaci v menu - nastavení
- Možnost stahovat projekty do mobilní aplikace jednotlivě podle výběru uživatele pro zkrácení doby synchronizace
3.1 Back-office & Mobilní aplikace Drobné vylepšení Listopad 2016 Aktualizace verze 3.1 přináší následující nové funkce a vylepšení:
- Možnost exportu pouze obrázků/fotografií v rámci projektu v počítačové Back-office aplikaci
- Nastavení časových pásem v nastavení společnosti pro správné nastavení času
- Statický přístup k položce Menu v mobilní aplikaci
- Možnost "kliknout pro zaostření" při pořizování fotografie položky v mobilní aplikaci
- Zvýšení bezpečnosti pro ověření hesla při zapomenutí/resetu hesla
3.0 Back-office & Mobilní aplikace Velké vylepšení Září 2016 Aktualizace verze 3.0 přináší následující nové funkce a vylepšení:
- Podpora pro dokumentaci kategorie Spáry
- Možnost vytvoření vlastních kategorií k dokumentaci všech Požárně Bezpečnostních Zařízení (např.: Prostupy, Spáry, Hasicí přístroje, Požární dveře, ...) pro zákazníky s vyšším typem Licence (Profesional nebo Premium)
- Vytvoření struktury dílčích pod-projektů tak, aby odpovídaly vybraným kategoriím dokumentace PBZ
- Možnost importu i exportu dílčích projektů/kategorií v počítačové Back-office aplikaci
- Generová protokolů pro jednotlivé kategorie dokumentace PBZ
2.2.11 Back-office & Mobilní aplikace Drobné vylepšení Červenec 2016 Aktualizace verze 2.2.11 přináší následující nové funkce a vylepšení:
- Možnost odeslat Log soubor na zákaznickou podporu pro zařízení se systémem Android
- Rozdělení informačních polí na Sub-dodavatele a Klienta
- Zvýšení maximální velikosti půdorysů/2D plánů
- Možnost změnit velikosti značek (bublin) ve 2D plánu přímo v mobilní aplikaci
2.2 Back-office & Mobilní aplikace Drobné vylepšení Listopad 2015 Aktualizace verze 2.2 přináší následující nové funkce a vylepšení:
- Možnost upravení umístění značek/bublin ve 2D plánu v počítačové Back-office aplikaci
- Možnost nahrazení souboru 2D plánu bez ztráty již pořízených značek/bublin
- Zobrazení nově dostupných Certifikátů při úpravách projektu v počítačové Back-office aplikaci
- Doplnění omezeného přihlášení do počítačové Back-office aplikace pro uživatele pouze mobilní aplikace
- Možnost upravit hlavní nadpis generovaného PDF protokolu
- Možnost změny datového formátu
- Doplnění statických tlačítek v počítačové Back-office aplikaci pro snadnější použitelnost

Sdílet