PROFIS Engineering Suite

Zvládněte návrh kotev s minimem úsilí a přitom precizně!

Náš návrhový software není třeba instalovat, pracuje na cloudovém rozhraní a je vždy aktuální.

Návrh kotev umožňuje zdarma verze Profis Engineering Standard. I tuto verzi neustále vylepšujeme, nyní například o možnost využití betonářské výztuže při návrhu kotev.

Dále nabízíme možnost posouzení reálného chování celého kotevního přípoje, a to včetně kotevní desky, návrhu výztuh a posouzení svarů. To vše metodou CBFEM (Component Based Finite Element Method) ve verzi Premium. Právě tímto celkovým posouzením se lze přiblížit předpokladu tuhé kotevní desky, který je uveden v EN 1992-4.

Po krátké registraci si na omezený čas (do 30 dnů) můžete zdarma vyzkoušet PROFIS Engineering Suite Premium funkce.

Návrhový software Profis engineering suite

Zvyšte produktivitu návrhu

Urychlení návrhu

Při použití PROFIS Engineering Suite je možné snížit dobu potřebnou k návrhu jenoho spoje z 1 hodiny na 10 minut.

Vyšší přesnost

Automatizovaný přenos zatížení, zpracování vícenásobných zatěžovacích stavů a tvorba BIM/CAD modelů snižuje riziko chyb a zajišťuje přesnost vašich specifikací.

Zvýšený výkon

Cloudové úložiště umožňuje pracovat a sdílet nejaktuálnější výpočetní soubory. Přináší lepší přehlednost, vyšší výkon a urychluje průběh projektů.

Vlastnosti

Moduly pro kotvení do betonu, zdiva nebo kotvení do betonu přes ocelovou desku umožňují vytvořit celý návrh jednoduše v jediném programu.

Komplexní návrh kotvení

Moduly pro kotvení do betonu, zdiva nebo kotvení do betonu přes ocelovou desku umožňují vytvořit celý návrh jednoduše v jediném programu.

Analyzujte kotevní desku

Analýza kotevní desky

Možnost posouzení kotevní desky podle AISC Design Guide 1, druhé vydání nebo ověření její tuhosti metodou konečných prvků.

Cloudová platforma

Cloudová platforma

Díky cloudovému úložišti jsou všichni uživatelé ve spojení a maji stále k dispozici aktuální soubory. Současně jsou návrhy přístupné v kterémkoli zařízení z libovolného místa. 

BIM/CAD knihovna

Tvorba BIM/CAD výkresů

Program automaticky exportuje 2D a 3D BIM/CAD objekty přímo do vašeho modelu, šetří tím váš čas a eliminuje chyby vzniklé překreslováním.

Uživatelsky přívětivý Profis Engineering Suite

Uživatelsky přívětivý

Snadná navigace a vytváření návrhů pomocí karty oblíbených položek, pohyblivých parametrů návrhu, uživatelsky definovaných šablon, tlačítka Zpět / Znovu a přizpůsobitelných reportů.

Podpora na vyžádání, konzultace krok za krokem a technická podpora

Podpora na vyžádání

Díky integrovaným výukovým programům a možnosti kontaktovat technickou podporu, nebudete na řešení složitých konstrukčních výzev nikdy sami.

Návrh zábradlí

Návrh zábradlí

S programem navrhnete celé zábralí (včetně sloupků, madel a kotvení) rychle, přesně a nezávisle.

Proč používat PROFIS Engineering Suite?

PROFIS Engineering Suite Standard
(zdarma)
Premium
(licence)
Cloudový přístup k softwaru a možnost sdílení souborů
Různý výběr návrhových norem dle regionu
Detailní Protokol o návrhu kotev
Dodatečně instalované kotvy
Předem zabetonované kotevní prvky
Posouzení chování reálné kotevní desky x
Použití kotev do zdiva x
Různé kombinace zatížení x
Import zatížení z Excelu x
Přizpůsobení Protokolu x
Rychlý export do BIM/CAD x

Sdílet