Tahová zkouška pro dodatečně vlepenou výztuž a kotvy

Hilti tahová zkouška pro dodatečně osazené výztuže a kotvy

Hilti onsite testing

Tahová zkouška je potřeba, pokud si nejste jisti únosností základového materiálu do kterého se kotvíte nebo kvalitou osazení.

Týká se to případů, kdy je kotvení prováděno do materiálu, který není zahrnut v certifikátu ETA (Evropská technická posouzení) nebo v Hilti technických datech – např. když je základovým materiálem starý nebo poškozený beton či skála.

Prostřednictvím vyhodnocení tahové zkoušky vypočteme únosnost základového materiálu  a můžeme určit, jakou kotvu je vhodné použít.

Cílem tahové zkoušky může být získání hodnoty zatížení při selhání kotvy nebo nedestruktivní tahová zkouška, kdy se aplikuje vámi dané zatížení.

KDY PROVÉST TAHOVOU ZKOUŠKU

Tahovou zkoušku lze použít ve fázi projektu i po osazení kotevních prvků.

Hilti HAT 30 anchor tester

Tahová zkouška ve fázi projektu

V projektové fázi se tahová zkouška používá pro určení únosnosti základového materiálu a pro určení vhodného kotevního systému.

Hilti anchors for mechanical and electrical support

Tahová zkouška po osazení prvků

Po osazení kotevních prvků se tahová zkouška používá pro určení kvality a bezpečnosti osazení. Může být vyžadována investorem nebo pro splnění místních předpisů.

CO MI PŘINESE TAHOVÁ ZKOUŠKA

Hilti tahová zkouška

Na základě tahové zkoušky získáte písemný report a v případě potřeby vám zajistíme i komplexní vyhodnocení výsledků.

Další výhody tahové zkoušky

  • Získáte jistotu správného návrhu i montáže kotevního prvků
  • V rámci komplexního vyhodnocení určíme únosnosti neznámých základových materiálů nebo atypických materiálů, které nejsou obsaženy v certifikátech.
  • Zkontrolujete kvalitu a bezpečnost osazení dodatečně instalovaných kotev a výztuží po instalaci.

KDO PROVÁDÍ TAHOVÉ ZKOUŠKY

Tahové zkoušky jsou prováděny kvalifikovanými technickými poradci společnosti Hilti.

Přijedou přímo k vám na stavbu s kalibrovaným testerem, aby zajistili správnost a spolehlivost výsledků.

Přizpůsobí tahové zkoušky vašim individuálním požadavkům.

TAHOVÁ ZKOUŠKA - PŘEHLED

  • Použití: Hilti kotvy a dodatečně vlepené výztuže.
  • Kdo službu provádí: Kvalifikovaní techničtí poradci Hilti.
  • Co děláme: testujeme dodatečně vlepené výztuže a kotevní systémy přímo na stavbě a vypracováváme reporty či  komplexní vyhodnocení.
  • Pro koho je služba vhodná: realizační firmy, projekce, stavbyvedoucí, technický dozor investora.
  • Cena: cena je dána za hodinu tahové zkoušky, minimálně však vždy 2 hodiny.

SOUVISEJÍCÍ TÉMATA

Hilti dodatečně vlepovaná výztuž

NÁVRHOVÉ CENTRUM DODATEČNĚ VLEPENÉ VÝZTUŽE

Jak navrhovat dodatečně vlepené výztuže

Více informací
Hilti HIT-HY 200 chemická kotva

NÁVRHOVÉ CENTRUM KOTEVNÍCH SYSTÉMŮ

Co je potřeba vzít v úvahu při návrhu ukotvení základové desky.

Více informací
Hilti MI montážní systém

NÁVRHOVÉ CENTRUM MONTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ

Jak navrhovat montážní systémy.

Více informací

Sdílet