kompletní řešení pro váš projekt

BIM technologie pro snadný přechod z kanceláře přímo na stavbu

High-tech metody ve stavebnictví stále nabývají na významu a hrají klíčovou roli v optimalizaci zdrojů. Díky návrhovým službám BIM a digitalizovaným nástrojům může kdokoliv zapojený do projekce budovy, výstavby a následného užívání a správy výrazně přispět ke zlepšení všech pracovních postupů.

Výhody projektové spolupráce s Hilti

Fáze projektování

  • Optimalizace návrhu
  • Detekce kolizí 
  • Koordinované řešení uložení pro TZB systémy

Fáze výstavby

  • Prefabrikace konstrukcí
  • BIM-to-field vytyčení bodů
  • Digitalizovaná dokumentace

Užívání a správa budovy

  • Správa budovy (facility management) 
  • Field-to-BIM: dokumentace skutečného provedení
  • Optimalizace provozu

Proč by měli architekti a inženýři využívat BIM?

50 %

max.
úspora materiálu

50 %

max.
časová úspora

0 x

Inženýrských rozhodnutí na stavbě
díky správnému plánování

4-6 týdnů

potenciál
úspory času

Fáze projektování

Optimalizace návrhu díky BIM a projektové spolupráci s Hilti

Instalace rozvodů TZB na sdružené závěsy díky zahrnutí BIM

Uložení TZB rozvodů na sdružené závěsy

V rámci BIM jsou TZB rozvody navrženy ještě dříve, než začne výstavba, což umožňuje uložení rozvodů na sdružené závěsy. Toto řešení šetří materiál, předchází improvizacím na stavbě a zrychluje průběh výstavby.

Architekt, inženýr nebo projektový manažer používající BIM (Informační modelování budov) díky technické integraci ve výstavbě

Technická podpora vždy na míru požadavků klienta

Vždy navrhujeme dle požadavků klienta. Pokud jsou prioritami například standardizace, flexibilita nebo modularita, vytvoříme návrh přesně na míru dle těchto preferencí.

Používání BIM pro předcházení kolizím potrubí a kabelů při instalaci

Detekce kolizí uložení systémů TZB

Dokážeme určit, kde může dojít ke kolizím ještě před začátkem stavebních prací, a tím předcházíme jednorázovým řešením. S realistickými 3D vizualizacemi je optimalizace návrhu mnohem snazší. 

Field-to-BIM - tvorba modelů stávajících budov

Field-to-BIM - tvorba modelů stávajících budov

Při rekonstrukci starších budov bývá stavební dokumentace často nedostatečná. Hilti přístroje pro skenování a měření, dokáží vytvořit detailní modely zahrnující stavební kosntrukce, výztuže a některé prvky TZB. Získáte tak jistotu, že vaše dokumentace bude odpovídat realitě. 

Fáze výstavby

Jak BIM usnadňuje dodržování termínů na vašich stavbách?

Služby předmontáže a montáže mimo stavbu jsou při práci s BIM mnohem jednodušší

Prefabrikace: balení, řezání a předmontáž

Podrobný BIM model otevírá dveře možnostem prefabrikace. Montážní výkresy jsou k dispozici exportováním z modelu a tím se vynechává zdlouhavá manuální příprava pro řezání, balení a předmontáž. Bez montáže až v místě stavby se snižuje spotřeba materiálu, šetří čas a eliminuje prostor pro chyby.

Přehrát video
Dva pracovníci stavby používají totální stanici na určení umístění podpor TZB

BIM-to-Field

V praxi znamená BIM-to-Field řízené umisťování kotevních bodů a předem zabetonovaných prvků, jako jsou lišty nebo protipožární rukávy. Pokročilé vyměřovací přístroje umí číst BIM soubory a pomocí vestavěného laseru  lokalizovat body z 3D modelu přímo na stavbě. Předem zabetonované prvky výrazně zvyšují produktivitu tím, že šetří práci, nabízí flexibilitu i po instalaci a eliminují některé pracovní kroky.

Stavbyvedoucí sleduje práce pomocí kombinace digitálních a fyzických informací

Proces ověřování

BIM model můžeme považovat jako jediný zdroj pravdy. Je tedy snazší integrovat ověřovací procesy: BIM ukazuje, co, kde a jak instalovat a následné potvrzení správného zhotovení je možné rovnou propojit s modelem pro snazší tvorbu dokumentace. Měřicí a skenovací přístroje nebo software jako je např. Firestop Documentation Manager, ukládají informace k ověření automaticky při montáži.

Fáze užívání a správy budov

Výhody, které přináší BIM pro správu budov

BIM používaný na mobilním zařízení pro bezpapírovou dokumentaci budovy

Field-to-BIM - kompletní a přesná dokumentace skutečného provedení

Po ukončnení výstavby budovy, stejně tak i během provozu, je možné využívat skenovací a vytyčovací přístroje k aktualizaci BIM modelu dané budovy. Tyto přístroje nabízí efektivnější způsob dokumentace dodatečných úprav a jejich implementace do BIM modelu.

Protipožární tmel dokumentovaný pomocí BIM kompatibilní technologie spojující nástroj pro stavební práce a správu budov

Ověření správnosti zhotovení a připravenost k provozu

Inspekce bezpečnostních systémů budovy jsou zpravidla administrativně velmi náročné. S využitím laserového skenovacího zařízení a informačního modelu budovy bude dokumentace skutečného provedení stavby užitečná během celého jejího životního cyklu.

Virtuální BIM simulace - nazývaná digitální dvojče - využívající rozšířenou realitu jako high-tech konstrukční metodu, z níž profitují i správci zařízení

Kvalitně zpracovaný projekt pro bezproblémový provoz

Při spolupráci s Hilti od prvních fází projektu můžete do návrhu začlenit i provozní požadavky. Návrhy, které získáte, jsou již optimalizovány pro celý životní cyklus budovy, zejména pro její efektivní správu.

BIM projekční služby od Hilti

BIM je skvělý způsob, jak se vyhnout plýtvání materiálu a improvizovaným řešením na staveništi - například navrhování TZB. Bez použití BIM nejsou uložení jednotlivých profesí TZB vzájemně zkoordinovány. S BIM projektováním je možné vyřešit uložení všech profesí najednou na sdružených konstrukcích. Můžete tím snížit náklady na materiál, zkrátit čas montáže a zabránit improvizacím na stavbě.

Tyto a další výhody můžete získát prostřednictvím našich čtyř hlavních služeb:

Inženýři Hilti diskutují nad projektem TZB

1. Koncepční návrh

Koncepční návrh možného řešení uložení TZB rozvodů, včetně odhadu časové a finanční náročnosti projekčních prací.

Rozdělení projektu do dílčích celků, rámcový popis technického řešení a cenová nabídka na projekční služby.

Více o koncepčním návrhu
Hilti inženýr modelující podpory TZB v BIM

2. Technický návrh

Odborný návrh uložení TZB rozvodů z montážního systému Hilti, navazujeme na rámcového řešení použité v koncepčním návrhu.

Více o Základním technickém návrhu Více o Detailním technickém návrhu
Hilti inženýr modelující podpory TZB v BIM

3. BIM modelování

Modelování uložení TZB rozvodů v softwaru Revit. Služba navazuje na Základní nebo Detailní technický návrh.

Více o službě BIM modelování
Hilti inženýr se zákazníkem na stavbě v popředí výkresová dokumentace

4. Výkresová dokumentace a výkaz materiálu

Pro hladší přenos návrhu z kanceláře do montáže na stavbě. Výstupem jsou výkresy detailů, půdorysy BIM-to-Field, výkazy materiálu a doporučení pro řezání, balení a předmontážní služby.

Více o službě příprava výkresů a výkazů materiálu

Zapojte Hilti do dalšího projektu

Spolupracujte s námi a zjistěte, jak může Hilti BIM projektový tým pomoci vašemu podnikání

I když jste zkušeným uživatelem BIM, v Hilti vám můžeme ukázat nové způsoby, jak rozšířit jeho výhody nad rámec návrhového týmu. High-tech stavební vybavení dokáže ušetřit práci, čas, administrativu a minimalizovat chyby. Využitím nových technologií a procesů integrujeme váš pracovní postup do jedné kompaktní end-to-end struktury.

 

Sdílet