Informační modelování budov (BIM)

Přístup ke knihovně Hilti BIM/CAD

Hilti BIM/CAD library

BIM – Informační modelování budov – představuje revoluci ve způsobu přípravy a vedení projektů.

Nejedná se o pouhý 3D software pro navrhování. Je to celý proces, který usnadňuje spolupráci v rámci početných projektových týmů.

Díky integrovaným digitálním nástrojům a technické podpoře pro BIM můžete využívat ucelená řešení napříč všemi fázemi stavebních projektů.

METODIKA BIM MĚNÍ ODVĚTVÍ STAVEBNICTVÍ

Metodika BIM umožňuje:

Omezit chybovost a snížit náklady

Identifikujte možné kolize ve 2D i 3D a pojistíte si přesné dodržování projektu.

Urychlit spolupráci v cloudu

Sdílením svých návrhů v reálném čase můžete podpořit týmovou práci a předcházet chybám. Ušetřete čas, který byste jinak museli věnovat setkáním či výměně e-mailů, a pomozte projektantům z různých oborů omezit případné kolize ještě před příchodem na stavbu.

Začlenit objekty do širšího návrhového ekosystému

S využitím knihoven Hilti BIM/CAD můžete 3D objekty snadno vkládat přímo do aplikací AutoCAD®, Revit® a Tekla Structures – návrhy konkrétních aplikací Hilti tak začleníte do stavebního projektu jako celku.

KNIHOVNA HILTI BIM/CAD

Přímá integrace s aplikacemi AutoCAD®, Revit® a Tekla Structures

Knihovna Hilti BIM/CAD vám dává k dispozici široký výběr produktů Hilti v podobě 3D a 2D objektů BIM/CAD – všechny přitom můžete přímo začlenit do nejpoužívanějších aplikací pro navrhování, jako je např. AutoCAD®, Revit® a Tekla Structures.

Kromě využití knihovny také můžete zvolit zemi, ve které budete projekt navrhovat a realizovat, a zabezpečit tak splnění požadavků norem kdekoli na světě.

Knihovna Hilti BIM/CAD Library umožňuje:

  • vyhledávat objekty podle názvu nebo typu – např. kotvy, prvky pro přímou montáž, systémy požárních ucpávek a těsnění nebo montážní podpěrné systémy,
  • zvolit 2D nebo 3D model – všechny objekty obsahují podrobné technické údaje, např. rozměry, použité materiály, objednací čísla Hilti a informace o součástech,
  • použít objekty přímo ve vašem návrhu,
  • exportovat model produktů a uložit jej pro pozdější použití.

2D/3D MODELY HILTI

Knihovna Hilti BIM/CAD

Knihovna Hilti BIM/CAD nabízí 3D objekty a 2D výkresy, které můžete  přímo použít ve svém návrhu BIM. Stahovat můžete ihned v systému Hilti Online, prostřednictvím aplikací AutoCAD®, Revit®, Tekla Warehouse nebo na webu bimobject.com

Otevřít Hilti BIM/CAD knihovnu

HILTI TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

Potřebujete-li pomoci se svým návrhem, obraťte se na náš místní tým Hilti.

Sdílet