Informační modelování budov (BIM)

Přístup ke knihovně Hilti BIM/CAD

Hilti BIM/CAD library

BIM – Informační modelování budov – představuje revoluci ve způsobu přípravy a vedení projektů.

Nejedná se o pouhý 3D software pro navrhování. Je to celý proces, který usnadňuje spolupráci v rámci početných projektových týmů.

Díky integrovaným digitálním nástrojům a technické podpoře pro BIM můžete využívat ucelená řešení napříč všemi fázemi stavebních projektů.

METODIKA BIM MĚNÍ ODVĚTVÍ STAVEBNICTVÍ

Metodika BIM umožňuje:

Omezit chybovost a snížit náklady

Identifikujte možné kolize ve 2D i 3D a pojistíte si přesné dodržování projektu.

Urychlit spolupráci v cloudu

Sdílením svých návrhů v reálném čase můžete podpořit týmovou práci a předcházet chybám. Ušetřete čas, který byste jinak museli věnovat setkáním či výměně e-mailů, a pomozte projektantům z různých oborů omezit případné kolize ještě před příchodem na stavbu.

Začlenit objekty do širšího návrhového ekosystému

S využitím knihoven Hilti BIM/CAD můžete 3D objekty snadno vkládat přímo do aplikací AutoCAD®, Revit® a Tekla Structures – návrhy konkrétních aplikací Hilti tak začleníte do stavebního projektu jako celku.

KNIHOVNA HILTI BIM/CAD

Přímá integrace s aplikacemi AutoCAD®, Revit® a Tekla Structures

Knihovna Hilti BIM/CAD vám dává k dispozici široký výběr produktů Hilti v podobě 3D a 2D objektů BIM/CAD – všechny přitom můžete přímo začlenit do nejpoužívanějších aplikací pro navrhování, jako je např. AutoCAD®, Revit® a Tekla Structures.

Kromě využití knihovny také můžete zvolit zemi, ve které budete projekt navrhovat a realizovat, a zabezpečit tak splnění požadavků norem kdekoli na světě.

Knihovna Hilti BIM/CAD Library umožňuje:

  • vyhledávat objekty podle názvu nebo typu – např. kotvy, prvky pro přímou montáž, systémy požárních ucpávek a těsnění nebo montážní podpěrné systémy,
  • zvolit 2D nebo 3D model – všechny objekty obsahují podrobné technické údaje, např. rozměry, použité materiály, objednací čísla Hilti a informace o součástech,
  • použít objekty přímo ve vašem návrhu,
  • exportovat model produktů a uložit jej pro pozdější použití.

2D/3D MODELY HILTI

Knihovna Hilti BIM/CAD

Knihovna Hilti BIM/CAD nabízí 3D objekty a 2D výkresy, které můžete  přímo použít ve svém návrhu BIM. Stahovat můžete ihned v systému Hilti Online, prostřednictvím aplikací AutoCAD®, Revit®, Tekla Warehouse nebo na webu bimobject.com

Otevřít Hilti BIM/CAD knihovnu

Rychlá knihovna bloků a detailů kotev

Rychlá knihovna bloků a detailů kotev (DWG soubor)

Technická specifikace kotev – textová část

Technická specifikace kotev - textová část

Dynamický blok pro sestavy na střeše

V následujícím dwg souboru máte k dispozici Dynamický blok pro upevnění zařízení nebo potrubí na střeše. Tento blok umožňuje velmi rychle navrhnout koncept řešení sestavy na střeše  včetně počtu podpor.

Dynamický blok pro sestavy na střeše (DWG soubor)

Parametrická rodina pro Autodesk Revit

Navíc pro střechy je zde také k dispozici Parametrická rodina pro Autodesk Revit.

V modelu lze velmi rychle upravovat horizontální a vertikální rozměry dle požadavku. Níže je uveden návod k použití.

Parametrická rodina pro Autodesk Revit Návod k použití

HILTI TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

Potřebujete-li pomoci se svým návrhem, obraťte se na náš místní tým Hilti.

Sdílet