Semináře pro projektanty

Školení a vzdělávání projektantů v oblasti Hilti technických řešení je jednou z hlavních náplní oddělení technické podpory. Hilti proto nabízí prostřednictvím svých technických poradců několik akreditovaných seminářů zařazených do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

POŽÁRNÍ UCPÁVKY A TĚSNĚNÍ – TRENDY A RIZIKA

Společnosti Hilti ČR, spol s r.o. Vás zve na odborný seminář za účasti členů odboru prevence HZS ČR, který  se bude věnovat návrhům protipožárního ošetření stavebních spár a prostupů technologických vedení - ÚT/CHL, ZTI, VZT, elektro, atd.

Témata:

 • Aktuálně řešené problematiky v oblasti požární bezpečnosti staveb
 • Předpisy a normy související s požárními ucpávkami
 • Protipožární ošetření stavebních spár
 • Protipožární ošetření prostupů technologických rozvodů – potrubí a elektro
 • Nejčastější chyby v navrhování a realizaci požárních prostupů

Seminář je akreditován v programu celoživotního vzdělávání ČKAIT, účast je hodnocena 1 kreditním bodem a je určen pro projektanty a techniky činné ve výstavbě

Vložné 500,- Kč/osoba bez DPH

Program semináře ke stažení - Praha

Program semináře ke stažení - Ostrava

Program semináře ke stažení - Brno

Program semináře ke stažení - Plzeň

ELEKTROINSTALACE V OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ VÝSTAVBĚ Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Společnosti Hilti ČR, spol s r.o. Vás zve na odborný seminář, pořádaný společností KOPOS Kolín a.s., který je určený pro projektanty, investory, architekty, techniky činné ve výstavbě, pracovníky elektromontážních firem, velkoobchodů i široké odborné veřejnosti. Seminář je akreditován v systému celoživotního vzdělávání ČKAIT a účast na něm je hodnocena 1 bodem.

Organizátor semináře nevyžaduje vstupné ani vložné, účast je zdarma. Maximální počet přihlášených z jedné firmy je omezen na 3 osoby.

Program:

 • 9:00 – Zahájení – představení nových výrobku firmy KOPOS KOLÍN a.s.
 • 9:25 – Přednáška KOPOS KOLÍN a.s. – Systémy se zachováním funkčnosti při požáru, normové a nenormové nosné systémy dle ČSN 73 0895.
 • 10:35 – Přednáška PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA s.r.o. - Požárně bezpečnostní kabely pro moderní budovy dle ČSN 73 0895 a EN 50575.
 • 11:45 – Přednáška HILTI ČR s.r.o. - Systémy požární ochrany Hilti na kabelové trasy.
 • 12:45 – Zakončení – diskuze, slosování vyplněných dotazníků o ceny, oběd

Termíny seminářů

POŽÁRNÍ UCPÁVKY A TĚSNĚNÍ – TRENDY A RIZIKA

 • V současné době není vypsán žádný seminář

  Jakmile bude naplánován další seminář, tak se objeví na této stránce.

ELEKTROINSTALACE V OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ VÝSTAVBĚ Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

 • V současné době není vypsán žádný seminář

  Jakmile bude naplánován další seminář, tak se objeví na této stránce.

Sdílet