Výstavba s dodatečně vlepovanou výztuží do betonu

K čemu se používá dodatečně vlepená výztuž?

Pomocí dodatečně vlepované výztuže lze realizovat většinu napojení na stavbě – například stěn, desek, nosníků, základů nebo nosných sloupů.

ROZŠIŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

Jedná se o nejčastější použití dodatečně vlepované výztuže, např. při:

 • prodlužování stěn
 • prodlužování sloupů
 • prodlužování nosníků
 • prodlužování desek
 • rozšiřování balkónů
Hilti post installed rebar wall extensions

Prodlužování stěn

Hilti post installed rebar HIT-RE 500 column extensions

Prodlužování sloupů

Hilti post installed rebar balcony extensions

Rozšiřování balkonů

Hilti post installed rebar slab extensions

Prodlužování desek

PŘIPOJOVÁNÍ NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ KE STÁVAJÍCÍM KONSTRUKCÍM

Jedná se o prostě podepřená nebo tuhá spojení při:

 • napojování nosníků ke stěnám
 • napojování konzol na stěny
 • připojování schodišť ke stávajícím stěnám
 • napojování stěn
Hilti post installed rebar beam to wall extensions

Napojování nosníků ke stěnám

Hilti post installed rebar corbel to wall connection

Napojování konzol na stěny

Hilti post installed rebar staircase connected to an existing wall

Schodiště připojené ke stávající stěně

Hilti post installed rebar wall to wall connection

Napojení stěn

ZESILOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Vyvinuli jsme rovněž unikátní řešení pro smykové tření u nabetonávek mostovek a výztuže proti protlačení.

 • nabetonávka
 • vyztužení stropu
 • betonový základ sloupu
 • zvýšení únosnosti mostovky
Hilti post installed rebar concrete overlay

Nabetonávka

Hilti post installed rebar ceiling reinforcement

Vyztužení stropu

Hilti post installed rebar bridge deck strengthening

Zvýšení únosnosti mostovky

Hilti post installed rebar column foundation

Betonový základ sloupu

Sdílet