Výstavba s dodatečně vlepovanou výztuží do betonu

K čemu se používá dodatečně vlepená výztuž?

Pomocí dodatečně vlepované výztuže lze realizovat většinu napojení na stavbě – například stěn, desek, nosníků, základů nebo nosných sloupů.

ROZŠIŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

Jedná se o nejčastější použití dodatečně vlepované výztuže, např. při:

 • prodlužování stěn
 • prodlužování sloupů
 • prodlužování nosníků
 • prodlužování desek
 • rozšiřování balkónů

Prodlužování stěn

Prodlužování sloupů

Rozšiřování balkonů

Prodlužování desek

PŘIPOJOVÁNÍ NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ KE STÁVAJÍCÍM KONSTRUKCÍM

Jedná se o prostě podepřená nebo tuhá spojení při:

 • napojování nosníků ke stěnám
 • napojování konzol na stěny
 • připojování schodišť ke stávajícím stěnám
 • napojování stěn

Napojování nosníků ke stěnám

Napojování konzol na stěny

Schodiště připojené ke stávající stěně

Napojení stěn

ZESILOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Vyvinuli jsme rovněž unikátní řešení pro smykové tření u nabetonávek mostovek a výztuže proti protlačení.

 • nabetonávka
 • vyztužení stropu
 • betonový základ sloupu
 • zvýšení únosnosti mostovky

Nabetonávka

Vyztužení stropu

Zvýšení únosnosti mostovky

Betonový základ sloupu

SOUVISEJÍCÍ CHEMICKÉ KOTVY

SOUVISEJÍCÍ SOFTWARE

Sdílet