Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku

JAK NAVRHOVAT MONTÁŽNÍ SYSTÉMY V OBLASTECH ZEMĚTŘESENÍ

Produkty, služby a software pro seizmické aplikace

Hilti modular support systems MQ-41-L installation channel for medium-heavy duty applications

O zemětřeseních zpravidla slýcháme, až když mají opravdu ničivé dopady, ale ve skutečnosti se odehrávají každý den na různých místech po celém světě.

Stavební předpisy (NTC 2008 a Eurocode 8) nyní vyžadují u nenosných prvků a technických zařízení seizmickou odolnost.

Platí to pro všechny veřejné budovy včetně nemocnic, nákupních center, hotelů a škol. 

FYZIKÁLNÍ ASPEKTY ZEMĚTŘESENÍ

Please enter alternative text here (optional)
  • Během zemětřesení působí na potrubí ve všech směrech další zatížení
  • Z hlediska uložení potrubí bývají nejkritičtější zatížení ve vodorovné rovině (Ex a Ey)
  • Stavební předpisy (jako např. EC8 nebo IBC) nabízejí zjednodušené postupy výpočtu seizmických zatížení na základě ekvivalentní statické analýzy
  • Podle většiny stavebních předpisů není třeba zohledňovat dodatečné svislé seizmické zatížení
  • Aby montážní systémy odolaly těmto vodorovným silám, musí být dostatečně tuhé, případně konstruované s podélným i příčným ztužením, a současně vhodným způsobem ukotvené k základnímu materiálu

SEIZMICKÝ VÝZKUM A ZKOUŠKY HILTI

Spolupráce s Kalifornskou univerzitou v San Diegu

Ve společnosti Hilti pevně věříme ve výzkum a vývoj. Provozujeme vlastní laboratoře a zkušební zařízení a spolupracujeme s důvěryhodnými partnery na celém světě.

V oblasti seizmických zkoušek spolupracujeme s partnery na Katedře pozemního stavitelství Kalifornské univerzity v San Diegu.

V rámci tohoto vzrušujícího projektu jsme prováděli důkladné zkoušky parametrů našich produktů na největším vibračním stole na světě – účelově postavené pětipodlažní budově, která může být vystavována sériím otřesů podle Richterovy škály v měřítku 1:1.

Je to skvělá příležitost pro výzkum a navrhování našich seizmicky odolných produktů, včetně všech součástí moderního montážního systému Hilti MQS.

Sdílet

Nákup nebo servis strojů vyřídíte pohodlně i online! Zobrazit aktuální informace

KONTAKTUJTE NÁS
KONTAKTUJTE NÁS