JAK NAVRHOVAT MONTÁŽNÍ SYSTÉMY V OBLASTECH ZEMĚTŘESENÍ

Produkty, služby a software pro seizmické aplikace

Hilti modular support systems MQ-41-L installation channel for medium-heavy duty applications

O zemětřeseních zpravidla slýcháme, až když mají opravdu ničivé dopady, ale ve skutečnosti se odehrávají každý den na různých místech po celém světě.

Stavební předpisy (NTC 2008 a Eurocode 8) nyní vyžadují u nenosných prvků a technických zařízení seizmickou odolnost.

Platí to pro všechny veřejné budovy včetně nemocnic, nákupních center, hotelů a škol. 

FYZIKÁLNÍ ASPEKTY ZEMĚTŘESENÍ

Please enter alternative text here (optional)
 • Během zemětřesení působí na potrubí ve všech směrech další zatížení
 • Z hlediska uložení potrubí bývají nejkritičtější zatížení ve vodorovné rovině (Ex a Ey)
 • Stavební předpisy (jako např. EC8 nebo IBC) nabízejí zjednodušené postupy výpočtu seizmických zatížení na základě ekvivalentní statické analýzy
 • Podle většiny stavebních předpisů není třeba zohledňovat dodatečné svislé seizmické zatížení
 • Aby montážní systémy odolaly těmto vodorovným silám, musí být dostatečně tuhé, případně konstruované s podélným i příčným ztužením, a současně vhodným způsobem ukotvené k základnímu materiálu

JAK NAVRHOVAT A STAVĚT V OBLASTECH ZEMĚTŘESENÍ

 • Hilti MQS systém pro seizmické aplikace

  Hilti montážní systém MQS

  Byl navržen a odzkoušen v našich výzkumných laboratořích, aby odolával vodorovným seizmickým silám, které obvykle působí během zemětřesení. Při použití se systémem Hilti MQ umožňují nové součásti systému Hilti MQS vytvářet na míru uzpůsobená řešení, která jsou odolná proti zemětřesení.

  Více informací
  Hilti služby PROFIS školení

  Technická školení a semináře

  Nabízíme školení šitá na míru, která vám pomohou s bezpečným seizmickým návrhem podle aktuálních předpisů a s využitím našich nejmodernějších seizmicky odolných řešení.

  Více informací

SEIZMICKÝ VÝZKUM A ZKOUŠKY HILTI

Spolupráce s Kalifornskou univerzitou v San Diegu

Ve společnosti Hilti pevně věříme ve výzkum a vývoj. Provozujeme vlastní laboratoře a zkušební zařízení a spolupracujeme s důvěryhodnými partnery na celém světě.

V oblasti seizmických zkoušek spolupracujeme s partnery na Katedře pozemního stavitelství Kalifornské univerzity v San Diegu.

V rámci tohoto vzrušujícího projektu jsme prováděli důkladné zkoušky parametrů našich produktů na největším vibračním stole na světě – účelově postavené pětipodlažní budově, která může být vystavována sériím otřesů podle Richterovy škály v měřítku 1:1.

Je to skvělá příležitost pro výzkum a navrhování našich seizmicky odolných produktů, včetně všech součástí moderního montážního systému Hilti MQS.

Sdílet