Požární bezpečnost

EAD návrhová směrnice a legislativní požadavky pro upevňovací techniku pro potrubí / elektro

Hilti požární zkoušky

Výzva v případě požáru: dostatek času pro evakuaci

Jedním z nejdůležitějších úkolů při navrhování požárně odolných podpor pro potrubní a elektro trasy, je dát lidem při požáru dostatek času pro evakuaci. Několik existujících legislativních směrnic, jako například evropské dokumenty pro posuzování (European Assessment Documents - EAD), se zaměřují na dobu, po kterou jsou aplikace pod stropem schopné odolávat působení vysoké teploty, aniž by došlo k jejich destrukci - a zároveň byla zachována funkčnost. 

Podívejte se na video a dozvíte se víc

Věděli jste, že...

Zřícení stropních podhledů, které má za následek zablokování únikových chodeb a poškození vnitřních nebo vnějších schodišť, je často důvodem ztrát na životech. Potrubní vedení a kabelové trasy, které nejsou navrženy s ohledem na požární bezpečnost, se po vypuknutí požáru mohou velmi rychle stát nebezpečnými.

Požár se většinou rozšíří po budově během 5 minut

Požární křivka pro testování Hilti

Během rychlého nárůstu teploty klesá pevnost ocelových upevňovacích prvků

Hilti upevňovací systém pro TZB v případě požáru
Dochází ke značným průhybům a nakonec ke zřícení celého systému

Národní legislativní požadavky

Příklad Hilti rozvodů instalací poškozených požárem

Současnými nejdůležitějšími předpisy pro návrh požárně odolného vzduchotechnického potrubí a zařížení pro odvod tepla a kouře, jsou dvě evropské normy  - EN 13501, požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb a EN 1336-1:2014, která popisuje zkoušení požární odolnosti provozních instalací.

Dále platí ČSN 73 0872 o Ochraně staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým potrubím, kde v článku 4.1.3 je uvedeno, že vzduchotechnické potrubí musí být vyrobeno a namontováno tak, aby po dobu požadované požární odolnosti se nezřítilo a nepoškodilo související konstrukce s nosnou či požárně dělicí funkcí.

ČSN 73 0848 uvádí v článku 4.2.4, že požárně odolné kabely a vodiče se instalují tak, aby nemohla být narušena jejich funkce okolními prvky nebo potrubními instalacemi.

Závěsy pro vzduchotechniku postihuje také ČSN 73 0810, kde je popsán v čl. 9.3.1 požadavek na požární odolnost závěsů potrubí.

Kromě těchto norem, existuje ještě německá směrnice MLAR vysvětlující význam požární bezpečnosti pro:

Systémy vzduchotechniky

▪ Oddíl 5.2.2 se týká vzduchotechnického potrubí, které musí být odolné vůči ohni.

▪ Oddíl 5.2.4 se týká potrubí vzduchotechniky v podhledech, které musí být upevněno takovým způsobem, aby nedošlo k zhroucení potrubí i podhledu v případě požáru.

Únikové cesty

• Jak udržovat únikové cesty volné a jak dlouho v případě požáru.

Podhledy

  • U podhledů musí být požadována požární odolnost zaručena v případě požáru vznikajícího jednak uvnitř podhledu, tak i zespodu.

• Při použití upevňovací techniky pro TZB rozvody v podhledech je třeba dodržovat zvláštní požadavky, aby v případě požáru neohrozily destrukci samotného podhledu.

Metodika protipožárního návrhu

Navrhování požárně odolných potrubních podpěr je zásadním úkolem pro všechny projektanty, architekty a inženýry.

Navzdory jejímu významu stále neexistuje standardizovaná a důvěryhodná návrhová metoda. Dokonce i běžně používaný Eurokód 3 byl současným akademickým i průmyslovým výzkumem prokázán jako nedostatečný pro předpovídání deformací.

Nedostatky Eurokódu 3 jsou způsobeny jeho omezeným rozsahem: tato norma se zabývá stabilitou konstrukčních ocelových prvků spíše než tenkými, tvarovanými ocelovými profily používanými pro objímky, profilované nosníky a podobně. Nicméně je Eurokód 3 často chybně použáván pro návrh těchto subtilnějších prvků.

Proč není Eurocode 3 vhodný pro potrubní podpory?

Požární návrh Hilti

Výsledky testů prokázaly nedostatečnost Eurokódu 3

Institut pro výzkum a testování stavebních materiálů v Lipsku (MFPA) dospěl k závěru, že není bezpečné předvídat deformaci požárně odolných provozních instalací metodikou podle EN 1993-1-2 (také známá jako Eurokód 3).

Nejmodernější návrhové směrnice pro upevňovací techniku pro TZB rozvody

Hilti, ve spolupráci s předními požárními ústavy DIBt a EOTA, pracuje na vytvoření nového Evropského posuzovacího dokumentu (EAD) pro navrhování a testování protipožárních aplikací umožňující jednoduchá, flexibilní a cenově efektivní řešení.

ETA - Evropské technické posouzení

Hilti rozvody instalací s odolností proti požáru

Společnost Hilti nabízí řešení pro požárně odolné systémy upevňovací techniky, která jsou inovativní, bezpečná, flexibilní a v souladu s právními předpisy. Dostali jsme se za rámec současných konvencí a vyvinuli sortiment potrubních a kabelových podpor, na který se můžete spolehnout.

Pro splnění všech právních požadavků si můžete vybrat ze široké nabídky produktů s ETA certifikací.

Díky těmto spolehlivým prvkům si můžete být jisti, že vaše konstrukce umožní bezpečnou evakuaci, neomezený přístup pro hasiče a ochranu majetku.

Relevantní aplikace

Hilti upevňovací systém pro TZB

Přímá montáž na stropní konstrukci

Hilti upevňovací systém pro TZB

Závěs typu "hrazda" se dvěma závitovými tyčemi

Hilti upevňovací systém pro TZB

Tuhá "hrazda" z nosníků

Hilti upevňovací systém pro TZB

Konzola se zavětrováním na konci

Hilti upevňovací systém pro TZB

Konzola bez zavětrování

Hilti upevňovací systém pro TZB

Samostatný závěs

Hilti řešení a služby

Ve společnosti Hilti máme více než 30 let zkušeností s výzkumem a navrhováním produktů na ochranu osob a majetku před požárem. Tato desetiletí postupného vývoje vedla ke vzniku komplexního portfolia upevňovacích systémů, kotevních a protipožárních systémů, které dnes nabízíme.

Chcete-li zvýšit produktivitu a ušetřit čas, nabízíme také špičkovou technickou podporu, a navíc speciální modul v softwaru Profis Installation.

Chcete vědět víc?

Pokud se touto problematikou zabýváte ve vašem současném projektu, nebo potřebujete odbornou radu při výběru produktů, nechte si poradit od Hilti technických poradců.

Sdílet