Požární bezpečnost

EAD návrhová směrnice a legislativní požadavky pro upevňovací techniku pro potrubí / elektro

Hilti požární zkoušky

Výzva v případě požáru: dostatek času pro evakuaci

Jedním z nejdůležitějších úkolů při navrhování požárně odolných podpor pro potrubní a elektro trasy, je dát lidem při požáru dostatek času pro evakuaci. Několik existujících legislativních směrnic, jako například evropské dokumenty pro posuzování (European Assessment Documents - EAD), se zaměřují na dobu, po kterou jsou aplikace pod stropem schopné odolávat působení vysoké teploty, aniž by došlo k jejich destrukci - a zároveň byla zachována funkčnost. 

Podívejte se na video a dozvíte se víc

Věděli jste, že...

Zřícení stropních podhledů, které má za následek zablokování únikových chodeb a poškození vnitřních nebo vnějších schodišť, je často důvodem ztrát na životech. Potrubní vedení a kabelové trasy, které nejsou navrženy s ohledem na požární bezpečnost, se po vypuknutí požáru mohou velmi rychle stát nebezpečnými.

Požár se většinou rozšíří po budově během 5 minut

Během rychlého nárůstu teploty klesá pevnost ocelových upevňovacích prvků

Dochází ke značným průhybům a nakonec ke zřícení celého systému

Národní legislativní požadavky

Současnými nejdůležitějšími předpisy pro návrh požárně odolného vzduchotechnického potrubí a zařížení pro odvod tepla a kouře, jsou dvě evropské normy  - EN 13501, požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb a EN 1336-1:2014, která popisuje zkoušení požární odolnosti provozních instalací.

Dále platí ČSN 73 0872 o Ochraně staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým potrubím, kde v článku 4.1.3 je uvedeno, že vzduchotechnické potrubí musí být vyrobeno a namontováno tak, aby po dobu požadované požární odolnosti se nezřítilo a nepoškodilo související konstrukce s nosnou či požárně dělicí funkcí.

ČSN 73 0848 uvádí v článku 4.2.4, že požárně odolné kabely a vodiče se instalují tak, aby nemohla být narušena jejich funkce okolními prvky nebo potrubními instalacemi.

Závěsy pro vzduchotechniku postihuje také ČSN 73 0810, kde je popsán v čl. 9.3.1 požadavek na požární odolnost závěsů potrubí.

Kromě těchto norem, existuje ještě německá směrnice MLAR vysvětlující význam požární bezpečnosti pro:

Systémy vzduchotechniky

▪ Oddíl 5.2.2 se týká vzduchotechnického potrubí, které musí být odolné vůči ohni.

▪ Oddíl 5.2.4 se týká potrubí vzduchotechniky v podhledech, které musí být upevněno takovým způsobem, aby nedošlo k zhroucení potrubí i podhledu v případě požáru.

Únikové cesty

• Jak udržovat únikové cesty volné a jak dlouho v případě požáru.

Podhledy

  • U podhledů musí být požadována požární odolnost zaručena v případě požáru vznikajícího jednak uvnitř podhledu, tak i zespodu.

• Při použití upevňovací techniky pro TZB rozvody v podhledech je třeba dodržovat zvláštní požadavky, aby v případě požáru neohrozily destrukci samotného podhledu.

Metodika protipožárního návrhu

Navrhování požárně odolných potrubních podpěr je zásadním úkolem pro všechny projektanty, architekty a inženýry.

Navzdory jejímu významu stále neexistuje standardizovaná a důvěryhodná návrhová metoda. Dokonce i běžně používaný Eurokód 3 byl současným akademickým i průmyslovým výzkumem prokázán jako nedostatečný pro předpovídání deformací.

Nedostatky Eurokódu 3 jsou způsobeny jeho omezeným rozsahem: tato norma se zabývá stabilitou konstrukčních ocelových prvků spíše než tenkými, tvarovanými ocelovými profily používanými pro objímky, profilované nosníky a podobně. Nicméně je Eurokód 3 často chybně použáván pro návrh těchto subtilnějších prvků.

Proč není Eurocode 3 vhodný pro potrubní podpory?

Výsledky testů prokázaly nedostatečnost Eurokódu 3

Institut pro výzkum a testování stavebních materiálů v Lipsku (MFPA) dospěl k závěru, že není bezpečné předvídat deformaci požárně odolných provozních instalací metodikou podle EN 1993-1-2 (také známá jako Eurokód 3).

Nejmodernější návrhové směrnice pro upevňovací techniku pro TZB rozvody

Hilti, ve spolupráci s předními požárními ústavy DIBt a EOTA, pracuje na vytvoření nového Evropského posuzovacího dokumentu (EAD) pro navrhování a testování protipožárních aplikací umožňující jednoduchá, flexibilní a cenově efektivní řešení.

ETA - Evropské technické posouzení

Společnost Hilti nabízí řešení pro požárně odolné systémy upevňovací techniky, která jsou inovativní, bezpečná, flexibilní a v souladu s právními předpisy. Dostali jsme se za rámec současných konvencí a vyvinuli sortiment potrubních a kabelových podpor, na který se můžete spolehnout.

Pro splnění všech právních požadavků si můžete vybrat ze široké nabídky produktů s ETA certifikací.

Díky těmto spolehlivým prvkům si můžete být jisti, že vaše konstrukce umožní bezpečnou evakuaci, neomezený přístup pro hasiče a ochranu majetku.

Relevantní aplikace

Přímá montáž na stropní konstrukci

Závěs typu "hrazda" se dvěma závitovými tyčemi

Tuhá "hrazda" z nosníků

Konzola se zavětrováním na konci

Konzola bez zavětrování

Samostatný závěs

Hilti řešení a služby

Ve společnosti Hilti máme více než 30 let zkušeností s výzkumem a navrhováním produktů na ochranu osob a majetku před požárem. Tato desetiletí postupného vývoje vedla ke vzniku komplexního portfolia upevňovacích systémů, kotevních a protipožárních systémů, které dnes nabízíme.

Chcete-li zvýšit produktivitu a ušetřit čas, nabízíme také špičkovou technickou podporu, a navíc speciální modul v softwaru Profis Installation.

Chcete vědět víc?

Pokud se touto problematikou zabýváte ve vašem současném projektu, nebo potřebujete odbornou radu při výběru produktů, nechte si poradit od Hilti technických poradců.

Sdílet