Zákonné požadavky na požární ochranu

Evropské předpisy pro návrh požární odolnosti budov

Hilti modular support system MQ HDG for medium-heavy duty applications

Zákonné požadavky na požární ochranu je nezbytné zohledňovat již od samého počátku návrhu.

Předpisy o požární ochraně se v jednotlivých zemích a u jednotlivých druhů staveb mohou lišit.

Jak dlouho bude zavěšený podhled nebo plášť budovy odolávat požáru, závisí na jeho konstrukci. Předpisy o požární ochraně proto stanovují požadavky pro různé třídy staveb od malých obytných budov po rozsáhlé průmyslové provozy.

JAK NAVRHOVAT POŽÁRNÍ ÚNIKOVÉ CESTY A NOUZOVÉ VÝCHODY

Hilti fire protection support system

Mezi nejdůležitější aspekty při navrhování požární ochrany je nutnost zajistit, aby osoby uvnitř budovy měly dost času ji opustit, vypukne-li požár.

Německá směrnice MLAR [4] (aktuální znění z listopadu 2005) popisuje, jakým způsobem a na jak dlouho je třeba udržovat volné únikové cesty v případě požáru.

Klíčová sdělení směrnice MLAR [4]:

  • U požárně odolných zavěšených podhledů musí být v případě požáru, který vychází z horní a spodní strany podhledu, zaručena požadovaná požární odolnost
  • U montážních systémů namontovaných mezi nosný strop a zavěšený podhled je třeba dodržovat zvláštní požadavky

HARMONIZOVANÉ EVROPSKÉ PŘEDPISY

Mezi nejdůležitější harmonizované evropské předpisy pro návrh požární odolnosti vzduchotechnických potrubí a systémů odvodu kouře patří normy EN 13501 a EN 1366-1:2104, jež jsou platné ve všech evropských zemích.

Význam požární bezpečnosti u ventilačních zařízení navíc podtrhuje i německá směrnice MLAR:

  • Oddíl 5.2.2 se věnuje ventilačním potrubím, u nichž je vyžadována požární odolnost. Uvádí, že požárně odolné úseky potrubí musí být upevněny pomocí stavebních prvků
    s odpovídající požární odolností
  • Oddíl 5.2.4 se věnuje ventilačním potrubím nad zavěšenými podhledy. Uvádí, že pokud jsou ventilační potrubí uložena nad požárně odolným zavěšeným podhledem, musí být upevněna takovým způsobem, aby se v případě požáru nezřítila (viz DIN 4102-4:1994-03 [6], oddíl 8.5.7.5)

Sdílet