Návrh požární odolnosti u montážních systémů

Požárně odolné aplikace, předpisy a návrhy

Hilti MQ modular support system for medium-heavy applications fire test

Ve společnosti Hilti disponujeme více než 25letými zkušenostmi s výzkumem a navrhováním produktů pro požární ochranu.

Nabízíme široký sortiment požárně odolných produktů, včetně montážních systémů, upevňovacích technologií a systémů požární ochrany.

To vše je důležitým příspěvkem k pasivní požární ochraně, jejímž účelem je pomoci lidem rychle a bezpečně opustit ohroženou budovu.

JAKOU METODU NÁVRHU POŽÁRNÍ OCHRANY ZVOLIT

Výsledky stavebních i akademických výzkumů naznačují, že je nebezpečné navrhovat montážní systémy s použitím stávající metody návrhu, která vychází z normy EN 1993-1-2 (Eurocode 3).

Ale co s tím?

Pokud ve vaší lokalitě neplatí žádné harmonizované vnitrostátní směrnice pro navrhování, které by umožnily předpovídat deformace u těchto aplikací, používejte produkty odzkoušené podle normy EN 1363-1.

Analýza výsledků požárních zkoušek podle EN 1363-1

Hilti fire resistant design

U všech zkoušených systémů byly pozorovány značné odchylky mezi předpověďmi průhybu podle EC3 a výsledky zkoušek. Odchylky obecně začínají narůstat v čase od 20 do 25 minut standardní teplotní křivky (ETK).

V mnoha případech může vyboulení vést ke konečnému zlomení nosníku při ohybu, pokud silná deformace nevede ke ztužení závěsného systému v důsledku průvěsu. 

Hilti fire resistant design

Také v případech bez zřetelného vyboulení jsou skutečné deformace mnohem vyšší než předpovědi podle EC3.

JAK PROVÁDÍME POŽÁRNÍ ZKOUŠKY MONTÁŽNÍCH SYSTÉMŮ

Ve společnosti Hilti máme s požárními zkouškami více než 20leté zkušenosti.

Zkoušky produktů provádíme v souladu
s normou EN 1363-1.

Pokud tedy ve vaší lokalitě neplatí žádná harmonizovaná metoda návrhu, můžete si být jisti, že váš návrh využívající řešení Hilti splňuje požadavky na zkoušky podle normy EN 1363-1.

Naše montážní systémy podrobujeme důkladným požárním zkouškám, abychom zjistili, jak se chovají
a jaké parametry vykazují za podmínek požáru.

  • Požární zkoušky potrubních objímek provádíme v souladu s kvalitativní směrnicí RAL-GZ 656
  • Požární zkoušky nosníků provádíme na základě požární křivky podle normy EN 1363-1
  • Požární zkoušky provádějí certifikované zkušební laboratoře, jako IBMB nebo MPA Braunschweig

Sdílet