Jak požárně utěsnit průběžné a obvodové spáry

Řešení požárního těsnění pracujících konstrukcí a hydroizolace

Hilti firestop for perimeter joints

Protipožární zajištění obvodových stěn představuje specifickou konstrukční výzvu.

Stejně jako všechny stavební spáry, i obvodové spáry se neustále pohybují a posouvají vůči nosné konstrukci.

Během výstavby i po jejím dokončení navíc spáry mohou být vystaveny vnějším i vnitřním vlivům.

Chcete-li se v budoucnu vyvarovat nákladných rekonstrukcí, musíte při specifikaci řešení protipožárního utěsnění obvodového pláště zohlednit pohyby konstrukcí, průsaky a požadovanou odolnost proti vodě.

Požární těsnění hran obvodových panelů vyžaduje systém, který bude kompatibilní s venkovním obkladem.

Ten může mít různé podoby, např. jako systémový plášť, prefabrikované betonové panely nebo ocelová rámová konstrukce s kovovým obkladem.

ŘEŠENÍ HILTI PRO PRŮBĚŽNÉ A OBVODOVÉ SPÁRY

Součásti řešení protipožárního utěsnění Hilti pro lineární a obvodové spáry:

  • Protipožární tmel a nástřik na spáry Hilti – naše nejčastěji používané protipožární produkty pro těsnění hran panelů.
  • Vrchní profilové těsnění Hilti – obalí profil v místě napojení sádrokartonových desek a betonového deskového stropu.
  • Široký výběr systémů požárních těsnění a ucpávek pro venkovní použití.
  • Jako první výrobce také nabízíme patentovaný a odzkoušený systém pro zasklení od podlahy ke stropu, který splňuje konstrukční požadavky.

Požární ucpávky Hilti se snadno instalují a jednoduše kontrolují.

Současně také splňují nejpřísnější mezinárodní normy jako ASTM a EN i požadavky ETA a UL dané stavebními předpisy.

Těsnění spár

SELEKTOR DETAILŮ SYSTÉMU POŽÁRNÍ OCHRANY HILTI

Konstrukční spáry v požárně dělících stěnách a stropech, dilatační spáry v požárně dělících stěnách a stropech s dilatací až 40%.

Více informací

JAK VÁM MŮŽEME POMÁHAT S NAVRHOVÁNÍM A SPECIFIKACÍ

S navrhováním a specifikací vám můžeme pomáhat na stavbě, po telefonu nebo na internetu:

  • Nástroje pro navrhování – využijte naši rozsáhlou knihovnu Hilti BIM/CAD a snadno použitelný software pro navrhování Hilti tlačítko Firestop, který automaticky označí prostupy a doporučí vhodné řešení požárního utěsnění.
  • Pomoc na stavbě – technici Hilti s vámi mohou spolupracovat přímo na stavbě a pomoci vám se specifikací a výběrem řešení.
  • Konkretizace návrhů – kontaktujte nás telefonicky nebo po internetu, abychom vám pomohli najít vhodný produkt a podklady pro váš návrh.
  • Technická dokumentace – využijte naši online technickou knihovnu, kde najdete podklady pro projektovou přípravu, technické listy a schvalovací dokumentaci. Výkresy nebo texty můžete jednoduše zkopírovat přímo do svého projektu.

Sdílet