Kabelové svazky a kabelové rošty v otvorech od 400x400mm

CFS-BL Protipožární tvarovky

CFS-BL Protipožární tvarovky

Rozebíratelné utěsněni umožňující časté dodatečné změny ve vedeni instalaci jednotlivých kabelů, kabelových svazků a kabelových tras

Více informací
CP 651N Protipožární polštáře

CP 651N Protipožární polštáře

Trvalé / dočasné utěsněni středně velkých prostupů kabelových tras ve stěnách a stropech, kde dochází často ke změnám ve vedení kabeláže

Více informací
CFS-M RG Protipožární malta

CFS-M RG Protipožární malta

Nejen kabelové, ale i smíšené prostupy v masivních stěnách a stropech od 150 mm.

Více informací
CP 670 / CP 673 Protipožární nátěr na desky z minerální plsti 140kg/m3

CP 670 / CP 673 Protipožární nátěr na desky z minerální plsti 140kg/m3

Prostupy pro kabely a kabelové žlaby a plastové potrubí v kombinaci se zpěňující páskou CP 648 nebo manžetou CP 644 v požárně dělicích konstrukcích a stropech

Více informací