Jednotlivé kabely a kabelové svazky v otvorech do 400x400mm

CP 611A Zpěňující protipožární tmel

CP 611A Zpěňující protipožární tmel

Trvale utěsněni prostupů kabelových tras, zejména pro malé prostupy ve stěnách a stropech (až do 225 cm2) jednotlivých kabelů i kabelových svazků.

Více informací
CFS-F FX Protipožární pěna

CFS-F FX Protipožární pěna

Utěsněni malých až středně velkých otvorů v požárně dělicích konstrukcích (max. 400 mm x 400 mm).

Více informací
CFS-SL Protipožární rukáv

CFS-SL Protipožární rukáv

Utěsněni umožňující časté dodatečné změny ve vedeni kabelů v otvorech do Ø125mm.

Více informací
CFS-PL Protipožární zátka

CFS-PL Protipožární zátka

Dočasné či trvale utěsněni kabelů a kabelových svazků v otvorech ve stěnách a stropech do Ø 202mm

Více informací