Požární utěsnění v policejních bytech, Hongkong

Modernizace požární ochrany v objektech hongkongské policie

Hilti jobsite reference police Hong Kong

Výzva

Hongkongský referát architektonických služeb požadoval, aby zhotovitelé na stavbách používali protipožární produkty vyhovující příslušným stavebním normám. Součástí byla i modernizace systémů požární ochrany v bytech přidělených sezdaným párům z řad policie.

Naše řešení Hilti

Pro tuto zakázku byly vybrány produkty Hilti, které posloužily při modernizaci požárního utěsnění otvorů v těchto bytech. Zhotovitelé používali:

  • u prostupů kabelových svazků stěnami – protipožární tvarovky Hilti CFS-BL,
  • u izolovaných potrubí – protipožární pásky Hilti CP 648,
  • u kabelů – protipožární tmel Hilti CP 611A.

K dokumentaci všech fází modernizace požárního utěsnění byl dále použit software Hilti Documentation Manager.

Projektanti, investoři a jejich týmy tak mohli jednoduše a efektivně dokumentovat realizaci požárního utěsnění a také vytvářet standardizované protokoly o montáži.

PRODUKTY SPECIFIKOVANÉ V RÁMCI TOHOTO ŘEŠENÍ

Sdílet