Požární utěsnění v policejních bytech, Hongkong

Modernizace požární ochrany v objektech hongkongské policie

Hilti jobsite reference police Hong Kong

Výzva

Hilti jobsite reference police Hong Kong

Hongkongský referát architektonických služeb požadoval, aby zhotovitelé na stavbách používali protipožární produkty vyhovující příslušným stavebním normám. Součástí byla i modernizace systémů požární ochrany v bytech přidělených sezdaným párům z řad policie.

Naše řešení Hilti

Pro tuto zakázku byly vybrány produkty Hilti, které posloužily při modernizaci požárního utěsnění otvorů v těchto bytech. Zhotovitelé používali:

  • u prostupů kabelových svazků stěnami – protipožární tvarovky Hilti CFS-BL,
  • u izolovaných potrubí – protipožární pásky Hilti CP 648,
  • u kabelů – protipožární tmel Hilti CP 611A.

K dokumentaci všech fází modernizace požárního utěsnění byl dále použit software Hilti Documentation Manager.

Projektanti, investoři a jejich týmy tak mohli jednoduše a efektivně dokumentovat realizaci požárního utěsnění a také vytvářet standardizované protokoly o montáži.

PRODUKTY SPECIFIKOVANÉ V RÁMCI TOHOTO ŘEŠENÍ

Sdílet