Skener pro nedestruktivní konstrukční inspekci

Detekční systém Hilti PS 250 Ferroscan

Hilti PS 250 Ferroscan detection system

Náš detekční systém Hilti PS 250 Ferroscan je navržen k vyhledávání a odhadování rozměrů výztuže v betonových konstrukcích a výšky krytí betonem.

Jedná se o nedestruktivní způsob provádění inspekce konstrukcí.

Dokáže pokrýt rozsáhlé oblasti a dlouhé úseky stěn, což je užitečné především při skenování betonových panelů, mostů a tunelů. 

 

2D i 3D výsledky si můžete snadno prohlížet v reálném čase na barevném dotykovém tabletu Ferroscan.

Naskenovaná data si též můžete uložit a později vyexportovat do notebooku nebo stolního počítače se softwarem Hilti PROFIS Detection a Ferroscan Map – pro účely podrobnější analýzy, tisku sestav, archivace či integrace dat s jinými softwarovými CAD aplikacemi.

Náš detekční systém Hilti PS 250 Ferroscan představuje nedestruktivní způsob pohlížení dovnitř konstrukcí před započetím vrtání nebo řezání. Pomáhá předcházet zasažení potrubí, důležitých kovových konstrukcí nebo vodičů pod napětím.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ FUNKCE PS 250 FERROSCAN

Hilti PS 200 Ferroscan detection system
 • Rychlé a jednoduché skenování rozsáhlých ploch betonu
 • Vyhledávání a odhad rozměrů výztuže.
 • Přesné měření výšky krytí výztuže betonem do hloubky 10 cm.
 • Záznam naskenovaných dat v délce až 30 metrů.
 • Názorný 2D a 3D obraz na tabletu PSA 200 s vysokým rozlišením, který umožňuje okamžitou analýzu a značení na pracovišti.
 • Při použití se softwarem Hilti PROFIS umožňuje najednou vyhodnotit velký objem naskenovaných dat.
 • Záznam hlasových poznámek na pracovišti, které později pomohou lépe analyzovat naskenovaná data na notebooku nebo stolním počítači.
 • Ve spojení se softwarem Hilti PROFIS Detection a Ferroscan Map lze tisknout sestavy, provádět podrobnější analýzu naskenovaných dat, archivovat je a integrovat s jinými softwarovými CAD aplikacemi.

JAKÉ JSOU TYPICKÉ APLIKACE PŘÍSTROJE PS 250 FERROSCAN

 • Detekce a analýza výztuže pro účely přejímacích kontrol, změny v užívání stavby, seizmického zatížení nebo napojování dodatečně vlepované výztuže.
 • Posuzování krytí betonem na velkých plochách pro účely konstrukčních oprav, přejímacích zkoušek a řízení kvality.
 • Prevence zasažení výztuže při výstavbě, a tedy i potenciálně finančně i časově nákladných oprav.

RŮZNÉ REŽIMY SKENOVÁNÍ

Imagescan – vyhledávání výztuže, odhad rozměrů výztuže a výšky krytí

Režim Imagescan umožňuje lokalizovat výztuž a odhadnout její rozměry a výšku krytí betonem  - pomáhá tak posoudit únosnost a předcházet strukturálním poškozením ocelové výztuže.

Blockscan – odhad prostorového uspořádání výztuže

Režim Blockscan poskytne přehled prostorového uspořádání výztuže na ploše až 180 × 180 cm. Podobně jako režim Imagescan také umožňuje výztuž lokalizovat a odhadnout její rozměry a výšku krytí betonem.

Quickscan – skenování velkých ploch v jediném průchodu

Režim Quickscan umožňuje skenovat na délku až 30 m v jediném nepřerušovaném průchodu. Zaznamenává výšku krytí betonem nad vrstvou výztuže, která je nejblíže povrchu až do 10 cm. Tato data jsou užitečná především v případě mostů a tunelů, u nichž je kritickým parametrem minimální výška krytí, a kde jsou zapotřebí data pro účely dokumentace řízení kvality.

Sdílet