Skener pro velké plochy a více vrstev betonu

Detekční systém Hilti PS 1000 X-SCAN

Hilti PS 1000 X-Scan detection system

Hilti PS 1000 X-Scan umožňuje skenovat rozsáhlé plochy betonu a detekovat předměty uložené ve více vrstvách.

Umí vyhledat skrytou výztuž, předpjatou a dodatečně předpjatou výztuž, kovová i plastová potrubí, dřevo, elektrické a skleněné optické kabely.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ FUNKCE SYSTÉMU PS 1000 X-SCAN

Hilti PS 1000 X-Scan detection system
 • Skenování, do hloubky 40 cm ve vyzrálém betonu.
 • Tři radarové antény a EM snímač umožňující promítat v reálném čase 2D a 3D barevný obraz na displej přístroje X-Scan. To znamená, že můžete okamžitě označovat polohu detekovaných předmětů.
 • Indikátory vyvrtaných otvorů se skutečným průměrem v půdorysném a průřezovém zobrazení.
 • Za účelem podrobnější analýzy, tvorby a tisku sestav nebo archivace dat lze naskenovaná data přímo vyexportovat do notebooku nebo stolního počítače.
 • Součástí našeho detekčního systému Hilti PS 1000 X-Scan je bezdrátový skener, tablet a počítačový software.
 • Přístroj nabízí 2 režimy skenování. Režim Imagescan umožňuje skenovat velké plochy betonu rozdělené do mřížkové sítě. Režim Quickscan slouží k rychlému skenování, které usnadňuje označování na stavbě.

PODROBNÁ ANALÝZA SE SOFTWAREM HILTI PROFIS

Za účelem podrobnější analýzy lze naskenovaná data vyexportovat do softwaru Hilti PROFIS Detection. Ten umožňuje:

 • Kompletní zpracování dat do podoby 3D modelů, včetně 2D a 3D půdorysných a průřezových zobrazení.
 • Sloučení dat z detekčního systému Hilti PS 250 Ferroscan s daty ze systému X-Scan pro účely kalibrace hloubky a rozpoznávání materiálů.
 • Vkládání souřadnic sítě, značky vzdáleností a značek vyvrtaných otvorů, včetně funkce exportu.
 • Export do softwaru Hilti PROFIS Anchors a 3D aplikací, např. AutoCAD, Trimble Sketchup, Structures a Revit.
 • Vytváření rozmanitých sestav a dokumentace.

Další informace o softwaru PROFIS Detection

Sdílet