Vyhledávání předpjaté výztuže v betonu, Tech Park II, Púna, Indie

Jak jsme pomáhali kontrolovat bezpečnost předpjaté výztuže

Hilti jobsite reference tech park II Pune India

Výzva

Hilti jobsite reference tech park II Pune India

Tech Park II je velký IT park o ploše téměř 100 000 m2, který nabízí infrastrukturu pro podporu firem v oblasti moderních technologií.

Byl dokončen v roce 2014. Během závěrečné montáže však došlo k zasažení několika prvků předpjaté výztuže při vrtání v místech, kde vrtání nebylo dovoleno.

Architekt a developeři se proto raději rozhodli zkontrolovat bezpečnost konstrukce a integritu zasažených prvků výztuže.

Naše řešení Hilti

Pro tuto zakázku byl vybrán náš detekční přístroj Hilti PS 1000 X-Scan.

Nejprve se pomocí přístroje X-Scan provedla přesná lokalizaci prvků výztuže a nalezla polohu a přibližnou výšku.

Naskenovaná data byla poté porovnána s hloubkou vyvrtaných otvorů, aby se zjistilo, zda prvek výztuže byl ve stejné hloubce – na základě toho bylo možné posoudit, zda mohla být výztuž zasažena.

Výsledky prokázaly, že při vrtání nedošlo k poškození žádného prvku předpjaté výztuže a konstrukce je tudíž bezpečná.

Šlo o vynikající metodu nedestruktivního posouzení bezpečnosti konstrukce, která ušetřila čas a zabránila prodlevám v projektu.

PRODUKTY POUŽITÉ V RÁMCI TOHOTO PROJEKTU

  • Hilti PS 1000 X-Scan detekční systém

    SYSTÉM HILTI PS 1000 X-SCAN

    Hilti PS 1000 X-Scan umožňuje skenovat rozsáhlé plochy betonu a detekovat předměty uložené ve více vrstvách.

    Více informací

Sdílet