Vyhledávání předpjaté výztuže v betonu, Tech Park II, Púna, Indie

Jak jsme pomáhali kontrolovat bezpečnost předpjaté výztuže

Hilti jobsite reference tech park II Pune India

Výzva

Tech Park II je velký IT park o ploše téměř 100 000 m2, který nabízí infrastrukturu pro podporu firem v oblasti moderních technologií.

Byl dokončen v roce 2014. Během závěrečné montáže však došlo k zasažení několika prvků předpjaté výztuže při vrtání v místech, kde vrtání nebylo dovoleno.

Architekt a developeři se proto raději rozhodli zkontrolovat bezpečnost konstrukce a integritu zasažených prvků výztuže.

Naše řešení Hilti

Pro tuto zakázku byl vybrán náš detekční přístroj Hilti PS 1000 X-Scan.

Nejprve se pomocí přístroje X-Scan provedla přesná lokalizaci prvků výztuže a nalezla polohu a přibližnou výšku.

Naskenovaná data byla poté porovnána s hloubkou vyvrtaných otvorů, aby se zjistilo, zda prvek výztuže byl ve stejné hloubce – na základě toho bylo možné posoudit, zda mohla být výztuž zasažena.

Výsledky prokázaly, že při vrtání nedošlo k poškození žádného prvku předpjaté výztuže a konstrukce je tudíž bezpečná.

Šlo o vynikající metodu nedestruktivního posouzení bezpečnosti konstrukce, která ušetřila čas a zabránila prodlevám v projektu.

PRODUKTY POUŽITÉ V RÁMCI TOHOTO PROJEKTU

  • Hilti PS 1000 X-Scan detekční systém

    SYSTÉM HILTI PS 1000 X-SCAN

    Hilti PS 1000 X-Scan umožňuje skenovat rozsáhlé plochy betonu a detekovat předměty uložené ve více vrstvách.

    Více informací

Sdílet