Vyhledávání výztuže, Eagle House, Londýn, Velká Británie

Jak jsme pomáhali hledat výztuž na 18 000 m2 betonu

Výzva

Eagle House

Eagle House je rozsáhlý projekt obytné výstavby v centru Londýna. Čítá celkem 276 obytných jednotek, přes 6000 metrů čtverečných obchodních prostor, jedno náměstí a více než 30 parkovišť, úhrnem přes 18 000 metrů čtverečných plochy.

Developerská firma Mount Anvil stála před výzvou vyhledat všechny prvky předpjaté výztuže v betonových podlahových deskách, podhledech a stropech.

Naše řešení Hilti

Firma Murphy Surveys provádějící průzkum si pro tuto zakázku vybrala náš detekční systém Hilti PS 1000 X-Scan. Zadání spočívalo ve vyhledávání prutové a síťové výztuže, předpjaté výztuže, potrubí, elektrických kabelů a dalších předmětů uložených v betonu a konstrukci obecně.

Detekční systém Hilti PS 1000 X-Scan je impulzní radarový snímač, který umožňuje „vidět“ předměty uvnitř konstrukce bez nutnosti sekání. Výsledky skenování v podobě snadno čitelném 2D obrazu vykresluje v reálném čase na barevnou obrazovku.

To znamená, že pracovníci provádějící průzkum mohli označovat konstrukce přímo při skenování.

Později v kanceláři pracovníci naskenovaná data podrobněji zanalyzovali v softwaru Hilti PROFIS Detection a vytvořili 3D modely konstrukce a potřebné sestavy.

Nedestruktivní metoda zkoušení integrity konstrukcí Eagle House pomohla ušetřit projektový čas, výdaje a úsilí před započetím vrtání a dalších prací.

PRODUKTY POUŽITÉ V RÁMCI TOHOTO PROJEKTU

  • Hilti PS 1000 X-Scan detekční systém

    SYSTÉM HILTI PS 1000 X-SCAN

    Hilti PS 1000 X-Scan umožňuje skenovat rozsáhlé plochy betonu a detekovat předměty uložené ve více vrstvách.

    Více informací

Sdílet