Kotvení podpěr technických zařízení a elektrorozvodů

Upevňování na spodní stranu betonového stropu

Hilti HST3 stud anchor
Hilti anchors for mechanical and electrical support

Stavební projekty jsou stále složitější. Na mnoha stavbách jsou potrubní  a kabelové trasy vedené pod stropem.

V Hilti jsme proto navrhli širokou řadu univerzálních předem zabetonovaných i dodatečně osazovaných kotev.

Nabízíme také služby podpory navrhování, tahové zkoušky na stavbě a poradenské služby, školení, technické údaje, dokumentaci a software pro navrhování.

JAKÝ KOTEVNÍ SYSTÉM POUŽÍT PRO PODPĚRY TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A ELEKTROROZVODŮ

Naše kotevní systémy podrobujeme důkladným zkouškám, při kterých měříme jejich odolnost za podmínek požáru, koroze i statického, dynamického a seizmického zatížení. Všechny splňují podmínky příslušných norem a předpisů.

Nabízíme různé druhy kotev, včetně kotevních šroubů a expanzních nebo úderových kotev.

Pro kotvení ke stropu a ve stísněných podmínkách jsou mimořádně vhodné průvlekové kotvy Hilti HST3 nebo kotevní šrouby HUS3.

Hilti anchors baseplate selector chart

JAK NAVRHOVAT KOTEVNÍ SYSTÉMY PRO UPEVŇOVÁNÍ PODPĚR TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A ELEKTROROZVODŮ

Pokud potřebujete pomoci s návrhem, můžete využít služeb techniků Hilti – obraťte se na váš místní tým Hilti.

Nebo využijte náš software pro navrhování Hilti PROFIS Engineering:

  • Je průběžně aktualizován podle aktuálních norem a předpisů.
  • Zahrnuje předem zabetonované lišty, mechanické i chemické kotvy.
  • Odkazy na naši knihovnu Hilti BIM/CAD.

Sdílet