Jak osazovat předem zabetonované upevňovací lišty

Zabetonované prvky pro vysoké zatížení

Hilti HAC cast-in anchor channels
Hilti HAC cast-in anchor channels

Upevňovací lišta Hilti HAC představuje novou generaci předem zabetonovaného kotevního systému, který se používá ke spolehlivému přenosu zatížení u betonových konstrukcí.

 • Umožňuje rovnoměrnější rozložení zatížení, vyznačuje se jednodušší montáží a dodává se v různých délkách.
 • Inovativní V-tvar se stará o rovnoměrné rozložení zatížení v okolí profilu lišty a pomáhá bránit vzniku vzduchových hnízd a dutin v betonu pod lištou.
 • Ochranná pěnová výplň (LDPE) a koncové krytky zajišťují účinné utěsnění, čímž brání průniku betonového kalu dovnitř lišty. Koncové krytky rovněž pomáhají uživateli osazovat šrouby s T-hlavou do bezpečné vzdálenosti od konce lišty.
 • Pěnovou výplň lze díky odtrhovacímu pásu snadno vyjmout, což přispívá k zachování integrity a funkce pozinkování (při použití šroubováku, kladiva nebo hořáků by se pozinkování mohlo poškodit).
 • Všechny upevňovací lišty Hilti HAC-40 až HAC-70 využívají stejné šrouby s T-hlavou.
 • Lišta HAC-30 je navržena tak, aby byla kompatibilní s modulárním upevňovacím systémem Hilti MQ. Prvky systému MQ lze přímo vkládat do upevňovacích lišt HAC-30. Lze se vyhnout používání dalších šroubových spojů, což samozřejmě šetří čas.
 • Upevňovací lišty Hilti HAC se vyrábějí v pěti různých standardizovaných profilech a délkách do 5800 mm (19 stop).

PŘEDEM ZABETONOVANÁ UPEVŇOVACÍ LIŠTA HILTI HAC – SHODA S NORMAMI

Naše upevňovací lišta Hilti HAC vyhovuje nejpřísnějším stavebním normám a předpisům.

Americké normy a předpisy:

 • Schválená únosnost ve všech směrech podle ESR-3520 včetně zatížení v podélném směru a 3D seizmického zatížení.
 • První systém s upevňovací lištou, který má zprávu ICC-ES pro všechny směry zatížení a kategorie seizmického návrhu A–F.
 • V souladu s nejmodernější normou AC232 pro navrhování kotvení se zabetonovanými upevňovacími lištami.
 • Všechny rozměry upevňovacích lišt Hilti HAC-40 až HAC-70 byly schváleny pro seizmické zatěžování.
 • Na výběr jsou dvě schválené metody přenosu smykových zatížení působících ve směru podélné osy lišty.
 • Zahrnuje standardní beton, lehký beton a lehký pískový beton.
 • Shoda s mezinárodními stavebními normami (IBC) 2015, 2012, 2009 a 2006.
 • Shoda s mezinárodními normami pro bytovou výstavbu (IRC) 2015, 2012, 2009 a 2006.
 • Shoda s mezinárodními stavebními normami Abú Zabí (ADIBC).

Evropské normy a předpisy:

 • Schváleno v rámci Evropského technického posouzení (ETA).
 • Shoda s technickou zprávou EOTA TR047, připraveno pro nové znění EN 1992-4 jakožto nejmodernější normy pro navrhování.
 • Schváleno pro 2D statické i kvazistatické zatěžování, únavové namáhání a vystavení požáru.

JAK NAVRHOVAT SYSTÉMY S UPEVŇOVACÍMI LIŠTAMI

Pokud potřebujete pomoci s návrhem, můžete využít služeb techniků Hilti – obraťte se na váš místní tým Hilti.

Můžete také využít náš software pro navrhování Hilti PROFIS Anchor Channel, který:

 • umožňuje navrhovat s využitím vlastní metody návrhu Hilti při přípravě aplikací nad rámec mezinárodních norem, případně zvolit návrh ze široké nabídky mezinárodních norem,
 • zahrnuje mechanické i chemické kotvy,
 • zahrnuje předem zabetonované i dodatečně osazované kotvy,
 • odkazy na naši knihovnu Hilti BIM/CAD.

SOUVISEJÍCÍ SOFTWARE

Sdílet