Jak upevňovat patní desky

Kotvy pro sloupy a nosníky vystavené vysokému zatížení

Hilti injectable mortar HIT-HY 200

Všechny naše upevňovací systémy vyhovují příslušným stavebním normám a nabízejí široký výběr řešení upevňování do betonu a zdiva. 

Lze je používat rovněž pro nosné i nenosné stavební prvky v rámci seizmického návrhu.

Nabízíme také služby podpory navrhování, tahové zkoušky na stavbě a poradenské služby, školení, technické údaje, dokumentaci a software pro navrhování.

Naše kotevní systémy jsou zkonstruovány s ohledem na maximální bezpečnost a spolehlivost vašeho stavebního projektu.

  • Technologie Hilti HY200 + HIT Z SafeSet – eliminuje potřebu ručního čištění vyvrtaných otvorů, takže umožňuje zkrátit dobu montáže až o 50 %.
  • Chemická hmota Hilti HY270 – vhodná pro aplikace upevňování do zdiva. Ve spojení se softwarem Hilti PROFIS Anchor umožňuje vytvářet návrhy v souladu se stavebními normami.

JAKÝ KOTEVNÍ SYSTÉM POUŽÍT PRO PATNÍ DESKY

Hilti anchors baseplate selector chart

JAK NAVRHOVAT KOTEVNÍ SYSTÉMY PRO UPEVNĚNÍ PATNÍCH DESEK

Při návrhu kotev pro patní desky je důležité pečlivě zvážit následující faktory:

  • Působící síly – včetně seizmických zatížení, únavového namáhání a zatížení větrem.
  • Základní materiál – zda se jedná o zdivo, trhlinový nebo netrhlinový beton.
  • Rozteč a vzdálenost od okrajů.
  • Připevňované prvky.
  • Koroze.

Pokud potřebujete pomoci s návrhem, můžete využít služeb techniků Hilti – obraťte se na váš místní tým Hilti.

Nebo využijte náš software pro navrhování Hilti PROFIS Engineering:

  • Je průběžně aktualizován podle aktuálních norem a předpisů.
  • Zahrnuje předem zabetonované lišty, mechanické i chemické kotvy.
  • Odkazy na naši knihovnu Hilti BIM/CAD.

SOUVISEJÍCÍ SOFTWARE

Sdílet