Elektrárna Battersea, Londýn, Velká Británie

Vyztužení kulturní ikony 40 000 smykovými trny

Hilti reference battersea elektrárna Londýn

Výzva

Hilti jobsite reference battersea power station London UK

Elektrárna Battersea leží v samém srdci jednoho z nejrozsáhlejších a nejvizionářštějších developerských projektů v Londýně.

Jedná se monumentální stavbu se čtyřmi obrovskými komíny uprostřed nového 42akrového areálu bytů, obchodů, kaváren, kanceláří a 18 akrů veřejných ploch.

Pro Londýn je to důležitý projekt, který má oživit dosud chátrající plochy na nábřeží Temže. Náklady na projekt, jehož součástí je i nová stanice metra a napojení na linku podpovrchové železnice, se vyšplhají na 8 miliard liber.

Problém spočíval v tom, že elektrárna byla déle než 30 let ponechána svému osudu a chátrala. Bylo proto zapotřebí vyztužit cihlové stěny pod komíny, přičemž do spáry mezi stávající cihlové stěny a nové železobetonové stěny bylo vsazeno přes 40 000 smykových trnů.

Naše řešení Hilti

Společnost Hilti od počáteční fáze projektu spolupracovala se společnostmi Battersea Group, J. Coffey Construction Ltd. a projektanty -  statiky.

Pro tuto zakázku jsme navrhli použít síťová pouzdra Hilti ϕ22. Ve stěnách o tloušťce 600–700 mm bylo mnoho dutin. Chtěli jsme zabezpečit, aby se neplýtvalo lepicí hmotou a osazené kotvy byly účinné v různých typech základního materiálu.

Zhotovitel navíc k vrtání otvorů používal naše kombinovaná kladiva Hilti TE 70-AVR a systém lepicích kotev Hilti HIT.

Sdílet