Jak kotvit patní desky v seizmických oblastech

Upevňovací systémy pro seizmicky aktivní oblasti

Hilti HST3 stud anchor
Structural and non-structural earthquake damage

Zemětřesení jsou mnohem častější, než si možná uvědomujeme.

Nejen, že mohou stát životy mnoha lidí, ale také dokážou silně poškodit budovy a postihnout ekonomiku.

To vše lze omezit kvalitním seizmickým návrhem a vhodnými zadávacími podmínkami stavby.

Je důležité provést seizmický návrh nosných i nenosných prvků stavby, protože výzkumy ukazují, že v případě komerčních budov utrpí největší škody během zemětřesení nenosné systémy.

JAK SE CHOVAJÍ KOTVY BĚHEM ZEMĚTŘESENÍ

Seizmická aktivita může významným způsobem změnit chování kotev oproti statickým podmínkám.

Anchors seismic behavior

JAK KOTVY HILTI VYHOVUJÍ NORMÁM PRO SEIZMICKÝ NÁVRH

V současnosti jsou již zavedeny normy, které předepisují, jaké kotvy je třeba v seizmicky aktivních oblastech používat.

Technická zpráva EOTA TR045 jasně uvádí, že ve většině aplikací je třeba v seizmicky aktivních oblastech používat výhradně kotevní systémy kategorie C2.

V Hilti vyrábíme řadu kotev, které vyhovují normám a splňují požadavky kategorie seizmické odolnosti C2.

Hilti anchors seismic selector chart

JAK NAVRHOVAT KOTVY PRO SEIZMICKY AKTIVNÍ OBLASTI

Hilti technical service

S navrhováním kotevních systémů vám může pomoci náš technický tým Hilti – pro podrobnosti stačí kontaktovat místní pobočku Hilti.

Nebo můžete využít náš software pro navrhování Hilti PROFIS Anchor. Zahrnuje 2D i 3D modely produktů Hilti vyhovujících normám, včetně příslušné dokumentace a specifikací.

Náš software PROFIS Anchor provádí seizmické výpočty podle Technické metodiky EOTA TR045. Pokud jde o kotvení patních desek v seizmicky aktivních oblastech, jsou možné tři přístupy k řešení:

Návrh podle únosnosti

Kotvení je navrhováno na sílu odpovídající mezi kluzu tahové složky, případně (je-li tato nižší) největší sílu, jakou může přenášet připevňovaná součást.

Návrh s předpokladem elastického chování

Kotvení je navrhováno na maximální zatížení s předpokladem elastického chování upevňovacího prvku i konstrukce.

Návrh s požadavky na tažnost kotev

Návrh z pohledu selhání tažné oceli vyžaduje kotvu, která je klasifikována jako tažná. Tento přístup lze ovšem používat pouze u tahové složky, přičemž je třeba respektovat určité podmínky, aby bylo zajištěno, že příčinou selhání bude vždy selhání oceli.

Do softwaru Hilti PROFIS Anchor jsme rovněž zapracovali výsledky vlastního výzkumu, takže zde můžete najít řešení, která jdou nad rámec Technické metodiky EOTA TR045.

Sdílet