Odpovědnost vůčI členům našeho týmu

Nové způsoby práce

Hilti team members

ROVNOVÁHA PRACOVNÍHO ŽIVOTA

Rozumíme tomu, že pracovní prostředí se rychle mění, a že mnozí z nás se snaží najít rovnováhu mezi plněním povinností v práci a doma.

Od členů našich týmů Hilti očekáváme mnoho a stanovujeme náročné cíle pro každého ve společnosti. Zároveň ale věříme v pečující kulturu, kde lidé mohou dostávat podporu a dobře pracovat.

A tak je rovnováha pracovního života v Hilti velmi důležitá.

Věříme v atraktivní pracovní prostředí a nalezení flexibilních způsobů práce, od mobilní kanceláře až po práci z domova.

Také jsme otevřeli denní pečovatelské centrum pro děti členů našeho týmu v našem ústředí v Schaanu v Lichtenštejnsku.

Pomocí toho všeho chceme být atraktivním zaměstnavatelem. A zdá se, že to funguje: 92 % členů našich týmů říká, že jsou hrdí, že pracují pro Hilti, a pravidelně vyhráváme ocenění za „Skvělé místo k práci“.

Více informací: Naše ocenění a uznání

DLOUHODOBÉ KARIÉRY

Víme, že dlouhodobý úspěch naší společnosti je založen na našich lidech.

Proto chceme členům našich týmů nabídnout příležitosti k růstu a rozvoji na osobní úrovni.

Uplatňujeme manažerskou zásadu otevřených dveří, s pravidelnými hodnoceními k monitorování cílů a školení.

Mnoho členů našich týmů si dlouhodobou kariéru v Hilti užívá. Podporujeme kariérní postup v celé společnosti a podporujeme členy našich týmů v nepřetržitém učení a rozvoji.

80% manažerských pozic v Hilti se obsazuje z vnitřních zdrojů společnosti.

PEČUJEME O ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

Zdraví a bezpečnost jsou pro nás v Hilti skutečně důležité.

Stavebnictví je nebezpečné, a tak je nezbytné snažit se nehodám předcházet. Máme přísná pravidla, jak se chovat na stavbě, jaká přijmout preventivní opatření a jaké osobní ochranné vybavení je nutné.

Neustále posuzujeme riziko na pracovišti a přijímáme správná bezpečnostní opatření.

Ale  neméně důležité je pro nás i udržování zdraví.

Máme svou vlastní zdravotní službu pro členy týmu, která je navržena k předcházení a detekování zdravotních rizik v raném stádiu. A nabízíme poradenství ve všech možných záležitostech, od očkování až po předcházení zdravotním problémům z povolání.

VÍCE O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

Zdraví a bezpečnost v Hilti

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Více informací
Hilti sociální odpovědnost

SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST

Více informací
Hilti hodnoty

HLAVNÍ ZÁMĚR A HODNOTY

Více informací

Sdílet