Přidáno do košíku
Přidáno do košíku
Přejít do košíku

Odpovědnost vůčI členům našeho týmu

Nové způsoby práce

Hilti team members

ROVNOVÁHA PRACOVNÍHO ŽIVOTA

Rozumíme tomu, že pracovní prostředí se rychle mění, a že mnozí z nás se snaží najít rovnováhu mezi plněním povinností v práci a doma.

Od členů našich týmů Hilti očekáváme mnoho a stanovujeme náročné cíle pro každého ve společnosti. Zároveň ale věříme v pečující kulturu, kde lidé mohou dostávat podporu a dobře pracovat.

A tak je rovnováha pracovního života v Hilti velmi důležitá.

Věříme v atraktivní pracovní prostředí a nalezení flexibilních způsobů práce, od mobilní kanceláře až po práci z domova.

Také jsme otevřeli denní pečovatelské centrum pro děti členů našeho týmu v našem ústředí v Schaanu v Lichtenštejnsku.

Pomocí toho všeho chceme být atraktivním zaměstnavatelem. A zdá se, že to funguje: 92 % členů našich týmů říká, že jsou hrdí, že pracují pro Hilti, a pravidelně vyhráváme ocenění za „Skvělé místo k práci“.

Více informací: Naše ocenění a uznání

DLOUHODOBÉ KARIÉRY

Víme, že dlouhodobý úspěch naší společnosti je založen na našich lidech.

Proto chceme členům našich týmů nabídnout příležitosti k růstu a rozvoji na osobní úrovni.

Uplatňujeme manažerskou zásadu otevřených dveří, s pravidelnými hodnoceními k monitorování cílů a školení.

Mnoho členů našich týmů si dlouhodobou kariéru v Hilti užívá. Podporujeme kariérní postup v celé společnosti a podporujeme členy našich týmů v nepřetržitém učení a rozvoji.

80% manažerských pozic v Hilti se obsazuje z vnitřních zdrojů společnosti.

PEČUJEME O ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

Zdraví a bezpečnost jsou pro nás v Hilti skutečně důležité.

Stavebnictví je nebezpečné, a tak je nezbytné snažit se nehodám předcházet. Máme přísná pravidla, jak se chovat na stavbě, jaká přijmout preventivní opatření a jaké osobní ochranné vybavení je nutné.

Neustále posuzujeme riziko na pracovišti a přijímáme správná bezpečnostní opatření.

Ale  neméně důležité je pro nás i udržování zdraví.

Máme svou vlastní zdravotní službu pro členy týmu, která je navržena k předcházení a detekování zdravotních rizik v raném stádiu. A nabízíme poradenství ve všech možných záležitostech, od očkování až po předcházení zdravotním problémům z povolání.

VÍCE O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

Zdraví a bezpečnost v Hilti

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Více informací
Hilti sociální odpovědnost

SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST

Více informací
Hilti hodnoty

HLAVNÍ ZÁMĚR A HODNOTY

Více informací

Sdílet

KONTAKTUJTE NÁS
KONTAKTUJTE NÁS