Sociální odpovědnost

Vytváříme lepší budoucnost

Hilti social responsibility

V Hilti věříme tomu, že podnikání a sociální odpovědnost jdou ruku v ruce.

Je to víra, které se pevně držíme po celou dobu historie naší společnosti, v duchu osobní oddanosti našeho zakladatele Martina Hilti a celé rodiny Hilti.

Podporujeme aktivity, které přispívají k obecnému blahu celé společnosti, ať už působíme kdekoliv na světě – což je v současné době ve více než 120 zemích po celém světě.

Chceme lidem pomoci vytvořit jejich lepší budoucnost, pomoci jim, aby pomohli sami sobě a dosáhli reálného a udržitelného zlepšení jejich života.

NAŠE DARY A SPONZORSTVÍ

Podporujeme neziskové organizace a projekty, které pomáhají zlepšit společenskou a kulturní koexistenci.

Zaměřujeme se na vzdělávání, vědu, kulturu a umění, stejně jako na společenská témata.

ODDANOST ČLENŮ NAŠEHO TÝMU

Hilti team members' commitment

Členové našeho Hilti týmu se zapojují do mnoha lokálních projektů, jako je renovování budov, plánování zahrad nebo budování parků. To vše pomáhá dělat ze světa kolem nás lepší místo.

Ale to není vše. Pokud někde vznikne naléhavá situace nebo dojde ke katastrofě, jako je živelní událost, členové našeho týmu poskytnou finanční pomoc nebo potřebné věci, nebo jedou na místo osobně a podají pomocnou ruku.

Tato oddanost je vedena našimi místními kancelářemi Hilti, které úzce spolupracují s nadací Hilti Foundation.

NADACE HILTI FOUNDATION

Nadace Hilti Foundation byla založena v roce 1996 jako charitativní nadace Martin Hilti Family Trust.

Jejím posláním je zlepšit kvalitu života znevýhodněných lidí tím, že je podporuje, aby sami sobě pomohli reálným a udržitelným způsobem.

Nadace Hilti Foundation podporuje organizace, které zásadně a viditelně přispívají k řešení společenských problémů tím, že poskytují finanční prostředky a odborné znalosti.

Nadace se zaměřuje na šest oblastí činnosti:

  • dostupné bydlení
  • komunitní rozvoj
  • kultura, věda a vzdělání
  • pomoc při katastrofě
  • profesionální školení a vzdělávání
  • sociální podnikání

VÍCE O SPOLEČNOSTI HILTI

Hilti životní prostředí

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více informací
Hilti dodržování pravidel

DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL A OBCHODNÍ ETIKA

Více informací
Hilti hodnoty

HLAVNÍ ZÁMĚR A HODNOTY

Více informací

Sdílet