Naše odpovědnost vůčI životnímu prostředí

Stanovení našich cílů týkajících se životního prostředí

Hilti environmental responsibility

Pro nás jde ochrana životního prostředí a inovace ruku v ruce.

Od navrhování našich budov po globální operace pracujeme na tom, abychom vylepšili svou vlastní ekologickou stopu a minimalizovali náš vliv na životní prostředí.

Nastavili jsme své ekologické cíle v souladu s globálními standardy ISO 14001 pro řízení aspektů životního prostředí. Pečlivě monitorujeme, co děláme, a ujišťujeme se, že své cíle naplňujeme v praxi při svém působení kdekoliv na světě.

I po našich partnerech požadujeme, aby  chránili životní prostředí, abychom mohli splnit svůj závazek v celém hodnotovém řetězci.

Hilti environmental footprint

PRODUKTY A TECHNOLOGIE ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Ekologické uvědomění začíná od chvíle, kdy zkoumáme naše produkty a pokračuje během celého jejich vývoje.

Všechny naše návrhy nových produktů berou v úvahu využití zdrojů a emise během jejich celého životního cyklu, stejně jako v průběhu jejich vývoje.

Zlepšujeme účinnost zdrojů a energie, prodlužujeme životnost našich produktů a používáme součásti a obaly z recyklovatelných materiálů.

Také pomáháme s recyklací našich produktů. Například naši zákazníci v EU mohou vrátit staré Hilti nářadí a přístroje zdarma do našich skladů, takže je můžeme bezpečně recyklovat nebo zlikvidovat.

K posouzení ekologického souladu u všeho, co děláme, využíváme hodnocení životního cyklu (LCA). Tak pokrýváme úplný ekologický dopad našich produktů – od těžby surovin až po výrobu, použití a recyklaci. Všechny tyto informace mohou také pomoci zákazníkům, aby zlepšili svou ekologickou bilanci.

ZELENÉ STAVĚNÍ

Hilti green building Krøyers Plads Copenhagen Denmark

Technologie pro zelené a udržitelné stavění

Chceme podporovat zelené stavění, pomoci našim zákazníkům stavět šetrně k životnímu prostředí.

Abychom pomohli, můžeme poskytnout ekologické informace o našich produktech a ukázat tak, jak přispějí k jakémukoliv zelenému stavění.

To vše může pomoci snížit emise CO2 a spotřebu energie, vody a materiálu, stejně jako pomoci redukovat zdravotní rizika a riziko ekologického znečištění.

Ujišťujeme se, že naše technologie jsou šetrné k životnímu prostředí, navržené a uplatňované tak, aby dosahovaly mezinárodních standardů zeleného stavění, jako jsou BREEAM, HQE, DGNB a LEED.

Například jsme vyrobili produkty, které snižují množství těkavých organických uhlíků ve vzduchu, například naše protipožární systémy a chemické kotvy. A navrhli jsme oceňované vrtací kladivo, které zásadně snižuje dopad na životní prostředí, protože při jeho výrobě nevzniká žádný odpad.

A naše řada Clean-Tec jde ještě nad rámec těchto regulačních požadavků.

SVÉ VLASTNÍ BUDOVY A DOPRAVU REALIZUJEME ŠETRNĚ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Standardy, kterých se snažíme dosáhnout pro naše zákazníky, uplatňujeme i u sebe.

Stále hledíme na to, jak být ekologicky šetrnější a snížit své vlastní emise CO2, spotřebu energie a vody v našich továrnách, závodech, kancelářích a dopravě.

A daří se nám to. Zde je pár příkladů toho, co jsme udělali:

  • Rakousko: výrobní závod Thüringen
    Přibližně 80 % elektřiny použité v naší výrobě, logistice a administrativě pochází z obnovitelných zdrojů energie: vodní energie, větrné energie a využití biomasy.
  • Německo: ústředí Hilti
    Veškerá tepelná energie je nyní získávána z blízké komunální elektrárny na biomasu a instalovali jsme 60 solárních panelů na střeše naší restaurace.
  • Lichtenštejnsko: logistické centrum Nendeln a kanceláře v Schaanu
    Pro topení a chlazení používáme geotermální energii a dokážeme nyní zpětně získat asi 70 procent odpadního tepla z větracích systémů. Také jsme nainstalovali velké solární panely.

VÍCE O SPOLEČNOSTI HILTI

Hilti etika

DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL A OBCHODNÍ ETIKA

Více informací
Hilti tým

ČLENOVÉ NAŠEHO TÝMU

Více informací
Hilti hodnoty

HLAVNÍ ZÁMĚR A HODNOTY

Více informací

Sdílet