Dodržování pravidel a obchodní etika

Boj proti korupci a úplatkářství

Hilti compliance and business ethics

Legální, etické chování a poctivá konkurence jsou nedílnými součástmi všeho, co děláme. Naše obchodní aktivity se zakládají na čestnosti, spolehlivosti, důslednosti a předvídatelnosti, a to vždy a všude.

To je zásadní základ pro náš vztah důvěry se všemi našimi zainteresovanými stranami, zákazníky, dodavateli a partnery.

MEZINÁRODNÍ PARTNERSTVÍ PROTI KORUPCI

Podílíme se na klíčových mezinárodních iniciativách proti korupci. Ale jdeme také ještě dále – vyžadujeme, aby naše společnost důsledně bojovala proti korupci a úplatkářství a udržovala společenské a ekologické standardy.

  • Partnerství proti korupci
    V roce 2004 jsme na Světovém ekonomickém fóru v Davosu ve Švýcarsku podepsali iniciativu Partnerství proti korupci. To má za cíl představit protikorupční opatření ve stavebnictví po celém světě. Současně bychom chtěli zdůraznit, že Hilti uplatňuje nulovou toleranci vůči úplatkářství.
  • Globální kompakt OSN
    V roce 2006 jsme se připojili ke Globálnímu kompaktu OSN, který je také jasně namířen proti korupci. Tato globální dohoda pod patronátem OSN zavazuje společnosti k dodržování společenských a ekologických standardů.

KODEX CHOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE

Požadujeme, aby všichni členové našeho týmu vždy jednali v souladu s legislativou a našimi vlastními korporátními směrnicemi. Náš kodex chování pro členy týmu definuje, jak pracujeme, a je jádrem toho, jak obchodujeme. Všichni naši pracovníci jsou vyškoleni, aby chápali dodržování předpisů.

KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE

Po našich dodavatelích smluvně požadujeme, aby dodržovali základní požadavky v oblasti lidských práv, pracovních práv, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a aby se zavázali zdržet se korupce. Tyto standardy jsou závazné, i když platné národní nebo mezinárodní zákony vyžadují mírnější standardy. Sledujeme své dodavatele pomocí různých sledovacích nástrojů, jako jsou audity.

VÍCE O SPOLEČNOSTI HILTI

Hilti tým

ČLENOVÉ NAŠEHO TÝMU

Více informací
Hilti hodnoty

HLAVNÍ ZÁMĚR A HODNOTY

Více informací
Hilti firemní informace

FIREMNÍ INFORMACE

Více informací

Sdílet