About Hilti

O nás

Podporujeme nadšení u našich zákazníků a tvoříme lepší budoucnost

Hilti znamená kvalitu, inovace a přímé vztahy se zákazníky, což v důsledku obnáší přibližně 250 000 individuálních kontaktů se zákazníky každý den. Společnost, která sídlí v Schaanu v Lichtenštejnsku, má 30 000 zaměstnanců po celém světě, kteří pomáhají, aby stavebnictví fungovalo jednodušeji, rychleji a bezpečněji. A zároveň každý den inspirují zákazníky technologicky vyspělými výrobky, systémy, softwarem a službami. Mnoho nápadů pro vylepšení nebo rozvoj vzniká přímo na staveništi, když hovoříme s našimi zákazníky. Existuje-li přímo na stavbě nějaký problém, pro který Hilti zatím nemá žádné řešení, pokusí se takové řešení vyvinout. Proto společnost investuje každoročně zhruba 6 procent obratu do výzkumu a vývoje.

Výzkum v Hilti

Ve výzkumu máme příležitost pracovat na nejnovějších technologiích a přinášet je do produktů, což je čistě zábava.

Andreas Bong
Vedoucí podnikového výzkumu a vývoje

Andreas Bong

Strategickým cílem je udržitelné zvyšování hodnoty díky vedoucí pozici a odlišení se. Společnost již od svého založení v roce 1941 bratry Eugenem a Martinem Hilti se soustředí při plánování i na finanční výhled do budoucna. Všechny akcie společnosti jsou v držení svěřenského fondu rodiny Martina Hilti, což zajišťuje dlouhodobou kontinuitu této společnosti. Hilti buduje lepší budoucnost – pomocí udržitelných a inovativních řešení.

Firma podporuje i společenské dění a životní prostředí, čímž aktivně usiluje o lepší budoucnost jak v rámci své hlavní oblasti podnikání, tak i mimo ni. Kromě charitativní nadace Hilti (Hilti Foundation) se každodenně i v interakcích se spolupracovníky, partnery a zákazníky odrážejí základní hodnoty společnosti, jimiž jsou integrita, odvaha, týmová práce a nasazení.

VÍCE O SPOLEČNOSTI HILTI

Hilti historie

NAŠE HISTORIE

Více informací
Hilti vedení společnosti

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Více informací
Hilti společenská odpovědnost

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Více informací

Sdílet