Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Ideální pro elektrické propojení k vyrovnání potenciálů
  • Vyšší ochrana před statickou elektřinou
  • Vyšší bezpečnost: umožňuje vedení elektrického proudu vodivým kotoučem a následné uzemnění do podkladového materiálu
  • Vhodné k použití u většiny standardních ocelových konstrukcí
  • Vhodné k použití ve středně korozivním prostředí (C3)
Použití
  • Funkční spojení
  • Ochranný spoj
  • Připojení svorek
  • Ochrana proti blesku
  • Propojení a uzemnění / ukostření

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora